Ráiteas Inrochtaineachta


Tá eFlow.ie tiomanta do

  • Suíomh gréasáin inrochtana a choinneáil.
  • chinntiú go mbaineann an láithreán gréasáin seo comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0, chun Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Faisnéis a sholáthraíonn Comhlachtaí Poiblí a sholáthar
  • chinntiú go mbainfidh gach faisnéis nua ar an suíomh Gréasáin comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0
  • lena n-áirítear inrochtaineacht nuair a sholáthraímid córais tríú páirtí nó uasghrádú ar chórais atá ann cheana

Tá fhios againn faoi roinnt réimsí ar an suíomh gréasáin ina bhféadfaimis inrochtaineacht a fheabhsú. Táimid ag obair faoi láthair ar shuíomh gréasáin nua eFlow a bhainfidh amach comhréireacht “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0 faoi R4 2021.

Stádas comhlíonta

Sainmhíníonn na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) ceanglais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú.Tá eflow.ie comhréireach go páirteach le WCAG 2.0. agus tá sé ag pleanáil a bheith go hiomlán comhréireach faoi R4 2021.

Ábhar neamh-inrochtana

Tá eFlow i mbun suíomh gréasáin nua a fhorbairt. Níl roinnt ábhar ar an suíomh gréasáin eFlow reatha inrochtana, ach tá sé beartaithe suíomh gréasáin comhréireach nua a chur ina ionad faoi R4 2021.

Ullmhú den ráiteas inrochtaineachta seo

Ullmhaíodh an ráiteas seo agus cuireadh ar fáil é an 20 Bealtaine 2021. Tá na modhanna a úsáidtear chun an ráiteas a ullmhú leagtha amach in Airteagal 3 (1) de Chinneadh Feidhmithe an Choimisiúin (AE) 2018/1523 agus ag an Údarás Náisiúnta Míchumais anseo. Rinneadh súil siar deireanach ar an ráiteas an 20 Bealtaine 2021.

Aiseolas agus faisnéis teagmhála

Fáiltíonn eflow roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo. Má aimsíonn tú nach bhfuil tú in ann rochtain a fháil, faisnéis a iarraidh, nó ábhar a úsáid ar shuíomh gréasáin eflow ar chúiseanna inrochtaineachta, déan teagmháil linn tríd an leathanach teagmhála linn.