eFlow Beartas Fianán


Céard is Fianáin Ann

s éard is fianán ná téacschomhad beag a bhfuiltear in ann é a stóráil ar do ríomhaire nó ar ghléas soghluaiste ina bhfuil sonraí ann faoi na láithreáin ghréasáin ar a dtéann tú. Féadfar go ligfear don láithreán gréasáin do ghníomhartha nó do roghanna a dhéanann tú thar thréimhse ama a “chuimhneamh”, mar gheall air, nó d’fhéadfadh sonraí a bheith taifeadta ann a bhaineann le feidhm nó le soláthar an láithreáin. Is féidir le fianáin a bheith socraithe ag úinéir an láithreáin ghréasáin nó i gcásanna áirithe ag seirbhísí tríú páirtí a bhfuil cead faighte acu ó úinéir an láithreáin ghréasáin faisnéis eile a chur i láthair ann, ábhar/fógraíocht a reáchtáil ann nó feidhmiúlacht eile a sholáthar dála an anailísíocht.

An Bealach a n-Úsáidimid Fianáin

Úsáidimid fianáin chun an taithí is fearr is féidir a chur ar fáil ar ár láithreán gréasáin, lena n-áirítear gnéithe de a bhaineann leis na meáin shóisialta, agus chun trácht a anailísiú chomh maith. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an cur síos mionsonraithe ar na cineálacha éagsúla d’fhianáin atá ann, thíos.

Fianáin a Chur as Feidhm

Is féidir cosc a chur ar fhianáin a bheith socraithe trí na socruithe ar do bhrabhsálaí a choigeartú (féach Cabhair sa bhrabhsálaí a úsáideann tú féin chun fáil amach conas é sin a dhéanamh). Má dhéantar na fianáin a dhíchumasú, déanfar feidhmiúlacht agus gnéithe áirithe den láithreán seo díchumasaithe freisin dá bharr.

Na Fianáin a Shocraímid

Fianáin atá Fíor-Riachtanach

Tá na fianáin seo riachtanach ionas go mbeidh an láithreán gréasáin in ann feidhmiú i gceart agus ní féidir iad a dhíshochrú sna córais atá againne. Go hiondúil, ní shocraítear iad ach amháin mar fhreagairt ar ghníomhartha a dhéanann tú arb ionann iad agus iarraidh ar sheirbhísí, do chuid sainroghanna príobháideachta a shocrú, mar shampla, íocaíocht a dhéanamh nó foirmeacha a dhaingniú. Is féidir do bhrabhsálaí a shocrú chun na fianáin seo a bhac, nó chun tú a chur ar an airdeall fúthu, ach ní oibreoidh codanna áirithe den láithreán má dhéantar é sin.

Fianáin YouTube

Socraíonn seirbhísí tríú páirtí, físeáin leabaithe, mar shampla, na fianáin seo. Is féidir iad seo a bheith curtha i bhfeidhm nuair a fhéachann tú ar fhíseán lena chinntiú go bhfuil na seirbhísí sin ag obair mar a bhí beartaithe leo. Bailíonn YouTube sonraí úsáideora agus tá a pholasaithe fianán agus príobháideachta dá chuid féin aige. Mura nglacann tú leis, níl cead againn ábhar den sórt sin a thaispeáint.

Fianáin Anailísíochta

Ligeann na fianáin seo dúinn iompar an chuairteora ar ár suíomh gréasáin a rianú, an líon cuairteanna, mar shampla, agus an méid tráchta a chomhaireamh ionas gur féidir linn feidhmíocht an tsuímh a thomhas agus a fheabhsú. Cabhraíonn siad linn fáil amach cad iad na leathanaigh is mó a bhfuil tóir orthu agus na bealaí a dtéann na cuairteoirí timpeall an láithreáin. Tá an fhaisnéis uile a bhailítear leis na fianáin seo comhiomlánaithe agus dá bharr sin tá siad taifeadta gan ainm. Más rud é nach gceadaíonn tú na fianáin seo ní bheidh a fhios againn cathain a thug tú cuairt ar ár suíomh, agus ní bheimid in ann monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an láithreáin.

Fianáin Sprioctha/Fógraíochta

Cuidíonn na fianáin seo le feachtais ábhartha a thaispeáint duit ar na meáin shóisialta agus ar mheáin fógraíochta eile ar líne. Rianaíonn na fianáin seo do ghníomhaíocht ar líne chun cabhrú linn fógraíocht níos oiriúnaí a thaispeáint nó chun teorainn a chur leis an méid uaireanta a fheiceann tú fógra ar leith. Is féidir leis na fianáin seo an fhaisnéis sin a roinnt le heagraíochtaí nó le fógróirí eile. Oibríonn na fianáin seo trí do bhrabhsálaí agus do ghléas idirlín a shainaithint go huathúil. Más rud é nach gceadaíonn tú na fianáin seo, gheobhaidh tú fógraí nach bhfuil chomh spriocdhírithe sin.

Fianáin Ilghnéitheacha

Socraíonn seirbhísí tríú páirtí na fianáin seo le linn duit a bheith ag féachaint ar ár láithreán gréasáin. Is féidir é seo a bheith curtha i bhfeidhm nuair a fhéachann tú ar fhíseán nó nuair a chloiseann tú le gearrthóg fuaime lena chinntiú go bhfuil na seirbhísí sin ag obair mar a bhí beartaithe leo, mar shampla teipeanna a rianú nó chun críocha saincheisteanna fabhtcheartaithe. Tá siad in ann an bhrabhsáil a dhéanann tú ar láithreáin eile a rianú agus próifíl de do chuid spéiseanna a chruthú, ní féidir aon chuid den fhaisnéis seo a úsáid chun tú a shainaithint. Mura gceadaíonn tú na fianáin seo, níl cead againn ábhar den sórt sin a thaispeáint.

Fianáin Tríú Páirtithe

I roinnt cásanna úsáidimid fianáin a soláthraíonn tríú páirtithe iontaofa iad freisin. Sa chuid seo a leanas, sonraítear na fianáin tríú páirtí sin a d’fhéadfá teacht orthu ar an láithreán seo. Baineann an láithreán seo úsáid as Google Analytics atá ar cheann de na réitigh don anailíseacht is forleithne agus is iontaofa atá le fáil ar an ngréasán chun cabhrú linn tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann tú an láithreán chomh maith le slite inar féidir linn d’eispéireas a fheabhsú. Féadfar na fianáin seo rudaí éagsúla a rianú amhail an méid ama a chaitheann tú ar an láithreán agus na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu, ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ábhar a chruthú atá tarraingteach.

Úsáidimid cnaipí agus/nó breiseáin meán sóisialta ar an láithreán seo chomh maith ionas go ligfear duit nascadh a dhéanamh le do líonra sóisialta ar bhealaí éagsúla. Chun iad seo a bheith in ann oibriú i gceart, caithfidh láithreáin mheán sóisialta, leithéidí Facebook agus Twitter, fianáin a shocrú ar ár láithreáin féin a fhéadfar iad a úsáid chun do phróifíl ar a láithreáin a fheabhsú nó chun cur leis na sonraí atá acu chun críocha éagsúla de réir mar atá sainráite ina mbeartais phríobháideachta faoi seach.

Cineálacha Fianán

Tá dhá chineál éagsúla d’fhianáin a úsáidtear ar an láithreán gréasáin seo, Fianáin Sheasmhacha Fianáin Seisiún. Braitheann an chaoi a ndéantar an fianán a shábháil ar do ghléas ar an gcineál fianáin atá ann.

  • Fanann fianáin sheasmhacha ar do ghléas idir seisiúin bhrabhsála éagsúla. Cuirtear i ngníomh iad gach uair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin ar a gcruthaíodh an fianán áirithe sin. Mar shampla, i gcás go n-úsáidtear “fianán seasmhach” ar láithreán gréasáin chun do chuid sonraí logála isteach a mheabhrú, ní bheidh ort na sonraí sin a iontráil gach uile uair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin sin.
  • Ligeann fianáin seisiúin don oibreoir láithreán gréasáin gníomhartha úsáideora a nascadh le linn seisiúin bhrabhsálaithe. Tosaíonn an seisiún brabhsálaithe nuair a osclaíonn tú fuinneog an bhrabhsálaí agus cuirtear deireadh leis nuair a dhúnann tú fuinneog an bhrabhsálaí. Is ar bhonn sealadach a chruthaítear fianáin seisiúin. Scriostar gach fianán seisiúin a luaithe is a dhúnann tú an brabhsálaí.

Tuilleadh Eolais

Más mian leat do chuid socruithe fianán a rialú ar do bhrabhsálaí féin, is féidir leat na naisc ag seo thíos a úsáid agus na céimeanna atá treoraithe ann a leanúint de réir an bhrabhsálaí atá i gceist.

Tá súil againn go bhfuil an scéal maidir leis an úsáid a mbaintear as fianáin ar láithreán gréasáin eflow.ie soiléir anois, ach, mar sin féin, más mian leat tuilleadh eolais a fháil is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: dataprotection@eflow.ie