Close Menu

Eolas do Thurasóirí

eFlow you first
Faisnéis Turasóireachta agus Cíosa Carranna
first
Ba mhaith liom íocaíocht a dhéanamh
Cad is dola saor ó bhacainní ann?
Is cuid de mhótarbhealach an M50 dola-bhóthar an M50. In ionad gnáthphláta dola bacainní, téann tiománaithe faoi cheamaraí lasnairde, a úsáideann ardteicneolaíocht aitheantais feithiclí chun uimhirphlátaí a thaifeadadh.
Eolas do Thurasóirí

Mura bhfuil d’fheithicil cláraithe i bPoblacht na hÉireann, ní mór duit d’aicme feithicle a roghnú de láimh sa bhosca anuas ar a bhfuil an lipéad “Aicme feithicle” agus íocaíocht á déanamh agat. Ansin is féidir leat leanúint ar aghaidh le d’íocaíocht.

Nó is féidir cuntas Cuairteora / Turasóireachta a chruthú. Is cuntas sealadach é seo. Is fearr a oireann do chustaiméirí a bhainfidh úsáid as Dolabhóthar an M50 ar feadh méid teoranta agus sonraithe ama.

I measc na buntáistí a bhaineann le cuntas Cuairteora / Turasóireachta tá:

  • Leas a bhaint as ár rátaí dola cláraithe lascainithe
  • Cruthaigh do dháta tosaigh agus deiridh féin do do chuntas
  • Logáil isteach i do chuntas eFlow chun d’idirbhearta agus do stair íocaíochta a fheiceáil
Is cuairteoir mé, conas a chláraím le haghaidh cuntas?

Féadfaidh tú clárú le haghaidh cuntas cuairteora / turasóireachta eFlow anseo

An féidir liom mo chuntas cuairteora / turasóireachta a dhúnadh níos luaithe ná an dáta deiridh a roghnaigh mé?

Sea, logáil isteach anseole do chuntas ag eflow.ie agus déan do dháta deiridh a nuashonrú.

An féidir liom aisíocaíocht a fháil ar aon chreidmheas a fágadh ar mo chuntas?
Sea, a luaithe a chuirfear gach idirbheart ar do chuntas aisíocfar aon chreidmheas atá fágtha go huathoibríoch.
An féidir liom mo chuntas cuairteora / turasóireachta a úsáid le haghaidh gach dola-bhóthar i bPoblacht na hÉireann?

Níl an cuntas seo le húsáid ach ar Mhótarbhealach an M50

Faisnéis ar Cíos Carranna

Sula n-úsáideann tú Dola-Bhóthar an M50 i gcarr ar cíos, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh le do chuideachta ar cíos chun a fháil amach an gclúdaíonn do chomhaontú cíosa íocaíocht dola. Cuimseoidh cuideachtaí áirithe muirir dola i do bhille, éileoidh cuideachtaí eile ort táillí dola a íoc leat féin.

Má iarrtar ort muirir dola a íoc, ba cheart aon cheisteanna ar do bhille mar phionóis íocaíochta déanacha a dhíriú chuig do chuideachta carr ar cíos.

Is féidir an dola a íoc ar charr ar cíos sula ndéanann tú taisteal, nó tar éis duit dola-phointe an M50 a rith, roimh spriocdháta íocaíochta 8pm an lá dar gcionn.

Leideanna úsáideacha chun dola an M50 a íoc ar fheithicil ar cíos:

  • Agus íocaíochtaí dola á ndéanamh agat trí eFlow.ie, seiceáil go bhfuil uimhir an phláta ceadúnais a iontrálann tú mar a thaispeántar ar an bhfeithicil (gan aon dashes nó poncaíocht).
  • Is iad na modhanna íocaíochta a nglactar leo ná cártaí Dochair Víosa ó chuntais na hÉireann nó cártaí creidmheasa Víosa / Mastercard.
  • Déan cinnte d’admháil nó d’uimhir admhála a choinneáil le haghaidh aon íocaíochtaí a dhéanann tú.
  • Má bhíonn aon deacracht agat íocaíocht a dhéanamh, le do thoil <a href="#">contact us</a>
Conas is féidir liom an dola M50 a íoc sula dtaistealaíonn mé?

Is é an bealach is éasca chun dola M50 a íoc d’úsáideoirí nua bóithre ná réamhíocaíocht a dhéanamh. Féadfaidh tú íoc ar líne as do thuras trí shuíomh Gréasáin eflow.ie a úsáid nó is féidir leat íoc go pearsanta le hairgead tirim nó le cárta ag aon asraon miondíola atá suite go háisiúil ar fud na tíre a bhfuil an comhartha Payzone air.

Cláraigh le haghaidh cuntas eFlow le haghaidh dolaí M50 níos saoire agus roghanna billeála níos éasca.

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní thiocfaidh sonraí maidir le feithiclí atá cláraithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann chun daonra go huathoibríoch nuair a dhéantar iad a iontráil i eFlow.ie Beidh ort deis a bheith agat do chuid sonraí a iontráil de láimh agus ansin is féidir iad a phróiseáil chun íocaíochta.

D'íoc mé turas nár thóg mé

Má tá turas réamhíoctha agat nár ghlac tú, fanfaidh an creidmheas i gcoinne d’uimhir phláta ceadúnais go ceann dhá mhí dhéag sula rachaidh sé as feidhm. Mura bhfuil sé i gceist agat an creidmheas a úsáid i gcoinne turais eile laistigh den tréimhse sin, féadfaidh tú aisíocaíocht a iarraidh trí theagmháil a dhéanamh linn ar líne nó ar an bhfón. Cuir d’ainm iomlán, d’uimhir pláta ceadúnais, do sheoladh poist agus sonraí d’íocaíochta san áireamh i do theachtaireacht d’fhonn cabhrú linn an próiseas aisíocaíochta a bhrostú.

Conas is féidir liom an dola M50 a íoc tar éis dom taisteal ach roimh an spriocdháta íocaíochta 8pm?

Féadfaidh tú íoc ar líne ag eflow.ie nó in asraon miondíola Payzone

Ó laistigh de Phoblacht na hÉireann

Tá roinnt bealaí ann chun dola M50 a íoc. Is é an bealach is éasca agus is saoire le híoc ná trí chlárú le haghaidh cuntas eFlow.

Ag clárú do chuntas eFlow, is féidir le húsáideoirí leas a bhaint as dola físe nó dola Clibe. Sábhálfaidh dola físe € 0.50 duit ar gach turas M50 agus níl aon táille bainistíochta cuntas ann. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise. Tairgeann ár rogha dola Clibe lascainí breise agus cuirtear táille € 1.00 móide CBL i bhfeidhm gach mí.

Má roghnaíonn tú gan clárú le eFlow, féadfaidh tú dola M50 a íoc tar éis duit taisteal, ach roimh an 8pm ar líne ag eFlow.ie nó go pearsanta le hairgead tirim / cárta ag aon asraon miondíola Payzone ar fud na tíre. Caithfidh uimhir pláta ceadúnais na feithicle a bheith réidh agat agus a rá leis an airgeadóir cé mhéad turas ar mhaith leat íoc astu.

Leid úsáideach: Agus tú ag íoc ar líne nó ag Payzone, déan cinnte le do thoil go bhfuil uimhir phláta cláraithe d’fheithicil iontráilte i gceart agus coinnigh d’admháil le haghaidh cruthúnais íocaíochta.

Ón taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

Má tá tú ag íoc as taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, is féidir leat íoc ar líne ag eFlow.ie. Roghnaigh Ba mhaith liom Dola a Íoc ar an leathanach baile. Tabhair faoi deara le do thoil: Ní líonfaidh sonraí maidir le feithiclí atá cláraithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann go huathoibríoch nuair a iontráiltear iad in eFlow.ie. Beidh deis agat do chuid sonraí a iontráil de láimh agus ansin íocaíocht a dhéanamh.

Is iad na modhanna íocaíochta a nglactar leo: Cártaí Dochair Víosa ó chuntais nó cártaí creidmheasa ainmnithe in euro na hÉireann (Víosa agus Máistirchárta).

Má bhíonn aon deacracht agat íocaíocht a dhéanamh, téigh i dteagmháil lenár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí eFlow ar 0818 50 10 50 nó ó +353 1 4610122 má tá tú ag glaoch ó áiteanna lasmuigh d’Éirinn, 08:00 go 21:00 (GMT) , 7 lá sa tseachtain

Leid úsáideach: Déan cinnte d’admháil a choinneáil ar aon íocaíochtaí a dhéanann tú.