Loading...
Close Menu
Ní sheolann eFlow naisc i dteachtaireachtaí téacs. Má fhaigheann tú ceann, scrios láithreach é. Níor cuireadh as dár gcóras nó níor tharla sárú sonraí. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.

Dola Dreasachta d’Fheithiclí Astaíochtaí Ísle

eFlow you first

DDFAÍ

Scéim LEVTI le tabhairt chun críche ar an 31ú Nollaig 2023

Tá an scéim an scéim “Dreasachta Dola na bhFeithiclí ar Astaíochtaí Íseal (LEVTI)” ag teacht chun críche ar an 31 Nollaig 2023.
Ciallaíonn a leithéid duitse:

  • Ón 1 Eanáir, 2024, nach mbeidh feidhm ag na haisíocaíochtaí LEVTI a thuilleadh, agus go ngearrfar na rátaí dola caighdeánacha ort maidir leis an aicme feithicle agat agus maidir leis an táille chlibe míosúil.
  • Nach gá duit aon bheart a dhéanamh agus go leanfaidh do chlib feithicle ag obair.
  • Go bhfaighidh formhór na gcustaiméirí a n-aisíocaíocht deiridh i Mí Eanáir na bliana 2024, ach d’fhéadfadh roinnt aisíocaíochtaí a bheith le feiceáil i ráiteas nó sonrasc Mí Feabhra na bliana 2024.
  • Go bhfuil dhá rogha cuntais agat ón 1 Eanáir 2024:
    • Gan aon bheart a dhéanamh, do chlib a choinneáil , an táille chlib mhíosúil (€1.23) a íoc chun leanúint ar aghaidh ag úsáid do chlib ar fud na tíre.
    • Logáil isteach i do chuntas eFlow agus aistrigh chuig cuntas físeáin saor in aisce, le húsáid ar an M50 amháin.

Cad is LEVTI ann:
Tugadh isteach an scéim dola LEVTI sa bhliain 2018 agus tá sí á riar ag Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) thar ceann na Roinne Iompair. Bhí sé beartaithe ar dtús á dhúnadh sa bhliain 2022 ach rinneadh á síneadh go dtí an 31 Nollaig 2023.

Leanfaidh infheistíocht an Rialtais le haghaidh feithiclí leictreacha ag athchothromú i dtreo tacú le bonneagar luchtaithe na bhFL. Tagann an t-athrú seo le beartais chosúla i náisiúin na hEorpa, áit a bhfuil tíortha, lena n-áirítear an Iorua, an Ghearmáin agus an Fhrainc, tar éis tosú le srian a chur ar fhóirdheontais feithiclí agus tá infheistíocht na rialtas sin i bhfeithiclí leictreacha ag dul i dtreo an bhonneagair.

Tá tuilleadh eolais le fáil anseo ar Fheithicil ar Astaíochtaí Nialais Éireann. Tá tuilleadh eolais faoi aisíocaíochtaí dola LEVTI atá i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2023 le feiceáil anseo.