Loading...
Close Menu
Ní sheolann eFlow naisc i dteachtaireachtaí téacs. Má fhaigheann tú ceann, scrios láithreach é. Níor cuireadh as dár gcóras nó níor tharla sárú sonraí. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.

Ráiteas Inrochtaineachta

eFlow you first

Tá eFlow.ie tiomanta do:

Suíomh gréasáin inrochtana a choinneáil.

A chinntiú go mbaineann an láithreán gréasáin seo comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1, chun Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Faisnéis a sholáthraíonn Comhlachtaí Poiblí a sholáthar
A chinntiú go mbainfidh gach faisnéis nua ar an suíomh gréasáin comhlíonadh “Leibhéal AA” leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1
Lena n-áirítear inrochtaineacht nuair a sholáthraímid córais tríú páirtí nó uasghrádú ar chórais atá ann cheana

Táimid ag tabhairt aghaidh ar na réimsí seo faoi láthair agus táimid ag obair i dtreo “Leibhéal AA” a bhaint amach de réir na dTreoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1 faoi dheireadh R2 2022.

N.B. Tá dhá réimse ar leith ar shuíomh gréasáin eFlow eFlow.ie – eflow.ie agus secure.eflow.ie.

Stádas Comhlíonta

Sainmhíníonn na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) ceanglais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú. Tá eflow.ie comhréireach go páirteach le WCAG 2.1. agus tá sé ag pleanáil a bheith go hiomlán comhréireach faoi R2 2022.

Ábhar neamh-inrochtana

Tá roinnt den ábhar an tsuímh gréasáin eFlow (déanta de na réimse eflow.ie & secure.eflow.ie ) neamh-inrochtana, ach tá sé beartaithe ábhar comhréireach nua a chur ina ionad faoi dheireadh R2 2022.

Tá obair ar siúl maidir le suíomh gréasáin nua eFlow.ie a sheoladh i mí Lúnasa 2021. Ó shin i leith, tá eFlow ag tabhairt faoi shraith forbairtí chun ár seirbhís láithreán gréasáin a bharrfheabhsú. D’fhéadfadh go gcuirfeadh an obair seo isteach ar roinnt gnéithe inrochtaineachta in amanna, ach táimid ag obair go dlúth leis na forbróirí chun aghaidh a thabhairt ar an ábhar neamh-chomhlíonta ar bhonn leanúnach.

Seo a leanas an t-ábhar neamh-inrochtana reatha:

  1. Ní shásaíonn an téacs ar leathanaigh áirithe íosriachtanais WCAG maidir le codarsnacht dathanna – Is féidir le téacs atá ródhoiléir fadhbanna a chruthú d’úsáideoirí atá dathdhall nó a bhfuil lagú radhairc acu. Éilíonn WCAG cóimheas codarsnachta datha de 4.5:1 ar a laghad do ghnáthéacs, agus 3:1 i gcás téacs mór (18pt agus os a chionn, nó cló trom 14pt). (ie)

An ráiteas inrochtaineachta seo a ullmhú

Ullmhaíodh an ráiteas seo agus cuireadh ar fáil é an 24ú Eanáir 2022. Tá na modhanna a úsáidtear chun an ráiteas a ullmhú leagtha amach in Airteagal 3 (1) de Chinneadh Feidhmithe an Choimisiúin (AE) 2018/1523 agus ag Údarás Náisiúnta Míchumais.

Aiseolas agus eolas teagmhála

Féadfaidh daoine faoi mhíchumas, nó aon duine a ghníomhaíonn ar a son, gearán a dhéanamh le eFlow má mheasann siad gur theip ar an eagraíocht forálacha Ailt 25, 26, 27 & 28 den Acht um Mhíchumas 2005 a chomhlíonadh.

Fáiltíonn eFlow roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht an suíomh gréasáin seo. Má aimsíonn tú nach bhfuil tú in ann rochtain a fháil, faisnéis a iarraidh, nó ábhar a úsáid ar shuíomh gréasáin eFlow ar chúiseanna inrochtaineachta, téigh i dteagmháil linn tríd an leathanach ‘Téigh i dTeagmháil linn’.