Conas ar féidir liom seiceáil an bhfuil aon aistir eile nach bhfuil íoctha ar mo chláruimhir feithicle?


Chun seiceáil cad iad na pionóis nach bhfuil íoctha faoi láthair ar do chláruimhir feithicle, cuir isteach uimhir do phláta ceadúnais agus Uimhir Thagartha Aistir ón bhfógra atá faighte agat sa rannóg Ba Mhaith liom Pionós a Íoc ar eFlow.ie.

Taispeánfar ansin na pionóis nach bhfuil íoctha faoi láthair.

Má tá aon aistir ar an M50 déanta agat le cúpla lá anuas, agus nach bhfuil siad imithe ar aghaidh go fóill go dtí an chéim phionóis, ní bheidh siad le feiceáil.