Feithicil ar Cíos


Má tá sé i gceist agat dolaphointe M50 a thrasnú i gcarr ar cíos, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le do chíosghnólacht lena fháil amach an gclúdaíonn an conradh cíosa táillí dola. Cuireann roinnt cíosghnólachtaí na táillí dola leis an mbille, cuid eile acu bíonn ort na táillí dola a íoc tú féin.

Má tá ort na táillí dola a íoc, ba cheart aon cheisteanna maidir le do bhille ar nós pionóis déanacha, a chur ar do chíosghnólacht.

Is féidir dola a íoc ar charr ar cíos sula dtaistealaíonn tú, nó tar éis duit dolaphointe an M50 a thrasnú, ach roimh an spriocam 8pm an lá arna mhárach.

  • Teastaíonn uaim an dola M50 a réamhíoc
  • Teastaíonn uaim an dola M50 a íoc laistigh de Phoblacht na hÉireann tar éis dom an dolaphointe a thrasnú
  • Teastaíonn uaim an dola M50 a íoc lasmuigh de Phoblacht na hÉireann tar éis dom an dolaphointe a thrasnú
  • Nodanna áisiúla maidir le dola M50 a íoc ar charr ar cíos:
  1. Nuair a bheidh íocaíocht dola á déanamh le eFlow, seiceáil arís go bhfuil an uimhir chéanna is atá ar an bhfeithicil á hiontráil agat (gan aon daiseanna ná poncaíocht eile).
  2. Is iad na gnáthroghanna íocaíochta: Cártaí Dochair Visa ó chuntais ainmnithe in euro nó cártaí creidmheasa (Visa & Mastercard).
  3. Bí cinnte d'fháltas nó uimhir d'fháltais d'aon íocaíocht atá déanta agat a choimeád. Seiceáil i gcónaí d'fháltas le deimhin a dhéanamh de go bhfuil an íocaíocht déanta don chláruimhir cheart.
  4. Má bhíonn deacracht ar bith agat le híocaíocht a dhéanamh déan teagmháil linn ar Twitter.

Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X