Mo Chuntas


View all FAQs

Conas mar a oibríonn mo chuntas?

Cad as a dtagann an t-iarmhéid ar scáileán na deaise úsáideora ?

Braithfidh sé sin ar cé acu cuntas billeála nó breisithe atá agat.

I gcás cuntais bhilleála, is é an t-iarmhéid a fheiceann tú nuair a logálann tú isteach i do chuntas eFlow an méid iomlán ar do chuntas ó fuaireamar an íocaíocht dheireanach. Má tá cuntas clibe agat, beidh an táille mhíosúil €1.23 an chlib áirithe leis. 

Is é an méid a thógfar ó do chuntas gach mí ná an t-iarmhéid a bhí dlite air ar an lá deireanach den mhí roimhe sin.

I gcás cuntas billeála, taispeánann an t-iarmhéid cé mhéid creidmheasa atá fágtha ar do chuntas chun turais sa todhchaí a dhéanamh.

Ar ais go dtí an Barr

Cén fáth go bhfuil iarmhéid lúide ar mo chuntas?

D’fhéadfadh comhartha lúide a bheith le d’iarmhéid más cuntas billeála é atá i gcreidmheas. 

Ar ais go dtí an Barr

An féidir liom íocaíocht a dhéanamh ar mo chuntas ?

Is féidir le custaiméirí le cuntais Bhilleála páirt-iocaíocht nó íocaíocht iomlán a dhéanamh ar a n-iarmhéid gan íoc ar eFlow.ie. Tá sé áisiúil chun cuid de d’iarmhéid dola a íoc nó é ina iomláine sula ndéantar íocaíocht a asbhaint go huathoibríoch níos deireanaí sa mhí.

Más custaiméir le cuntas breisithe tú, is féidir an ghné ‘Teastaíonn uaim Dola a Íoc’ a úsáid chun do chuntas a chur do shochar.

Ar ais go dtí an Barr

Cathain a thógfar íocaíochtaí eFlow ó mo chuntas

Tógtar na híocaíochtaí míosúla as cuntais bhilleála idir an 12ú agus an lá deireanach de gach mí. Dá mba mhaith leat smacht níos mó a bheith agat ar cathain a íocann tú, is féidir leat an rogha ‘Teastaíonn uaim Dola a Íoc’ ar eFlow.ie a úsáid agus cuid de bhille reatha na míosa nó an bille ina iomláine a íoc. Tógfar aon iarmhéid atá fágtha le híoc le linn do ghnáthphróiseas uaithoibríoch íocaíochta.

Faigheann custaimeirí billeála eFlow a gcuid billí mí i riaráistí. Ciallaíonn sé sin go n-asbhaintear an méid as do mhodh íocaíochta a chlúdóidh na turais a rinneadh sa mhí roimhe sin. 

Le cuntais bhreisithe, iarraimid go huathoibríoch íocaíocht ó do chárta creidmheasa/dochair nó dochair dhírigh nuair atá do d’iarmhéid níos lú ná an ísealtairseach iarmhéid de €12.00.

Ar ais go dtí an Barr

Conas is féidir liom féachaint ar mo ráitis eFlow?

Má roghnaíonn tú do ráitis a fháil ar ríomhphost, seolfaimid nasc le do chuntas chugat gach mí. Beidh d’ainm úsáideora ag teastáil chun rochtain a fháil air.

Is féidir breathnú ar ráitis eFlow ach logáil isteach i do chuntas eFlow le d’ainm úsáideora agus do phasfhocal agus roghnaigh an nasc ‘Breathnú ar Ráitis’ ar an deais úsáideora. Tabharfaidh sé seo go dtí ‘Mo Bhille’ tú, áit ar féidir leat breathnú ar ráitis eFlow an 18 mí roimhe sin agus iad a íoslódáil.

Cliceáil an nasc ‘PDF’ in aice le haon mhí chun breathnú ar ráiteas na míosa sin. Nuair a oscláitear an ráiteas, féadfaidh tú deaschliceáil agus ‘Sábháil mar...’ chun an comhad a íoslódáil agus a shábháil.

Ar ais go dtí an Barr

Conas is féidir liom féachaint ar an liosta iomlán turas atá ar mo chuntas?

Chun breathnú ar liosta turas, logáil isteach i do chuntas le d’ainm úsáideora agus le do phasfhocal agus cliceáil ‘Turais agus Íocaíochtaí’ ar an roghchlár ar chlé. Is féidir raon de dhátaí a roghnú chun breathnú ar na turais ar fad a rinneadh laistigh de thréimhse áirithe ama.

Ar ais go dtí an Barr

Cad a tharlóidh mura mbíonn dóthain airgid i mo chuntas nuair a dhéanfar an íocaíocht?

Má theipeann ar íocaíocht, scríobhfaimid chugat (ríomhphost nó litir, cibé slí ar gnáthach linn plé le do chuntas).

Déanfaimid iarracht uathoibríoch eile an íocaíocht a thógáil tar éis cúpla lá. Má tá cuntas clibe agat, ní oibreoidh an chlib nó na clibeanna má theip ar an gcéad íocaíocht. Má theipeann ar an dara hiarracht, cuirfear do chuntas ar fionraí agus ní bheidh d’fheithicil clúdaithe ar aon dolabhóthar. 

Má cuireadh do chuntas ar fionraí, is féidir é a athghníomhachtú ach an t-iarmhéid iomlán dlite a íoc agus modh bailí íocaíochta a chur le do chuntas nó an ceann a bhí leis a athghníomhachtú.

Ar ais go dtí an Barr

Cad í an difríocht idir cuntas clibe agus cuntas físeáin?

Ní oibríonn cuntas físeáin ach ar an M50. Níl aon táille bhainistithe cuntais agus gheobhaidh tú lascaine €0.50 ar gach turas a dhéanann tú ar an M50.

Oibríonn cuntas clibe ar an chuid is mó de na dolabhóthar in Éirinn agus tá táille mhíosúil bainistithe cuntais de €1.00 + CBL (€1.23) an cuntas. Le cuntas clibe, faigheann tú lascaine €1.00 ar gach turas ar an M50. Is féidir do chlib a úsáid ag na dolaí seo in Éirinn:

  • Dola gan Bhacainn an M50
  • M3 (Cluain Aodha - Ceanannas)
  • M4 (Cill Choca – An Bóthar Buí – Cionn Átha Gad)
  • N6 (Gaillimh – Béal Átha na Sluaighe)
  • N8 (Ráth Chormaic – Seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí)
  • Droichead an Nascbhóthair Thoir
  • Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath
  • Tollán Luimnigh

Ar ais go dtí an Barr

An féidir liom mo chuntas eFlow a aistriú go duine éigin eile?

Ní féidir cuntas a aistriú go duine eile. Beidh ort do chuntas a dhúnadh agus beidh orthusan cuntas nua a bhunú. 

Ar ais go dtí an Barr


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X