Feithicil a chur le


Back to Vehicle FAQs

Conas feithicil a chur le do chuntas eFlow

Feithicil a chur le do chuntas eFlow:

  • Logáil isteach in eFlow.ie le d’ainm úsáideora agus le do phasfhocal.
  • Roghnaigh M’fheithiclí ón roghchlár ar chlé
  • Chun feithicil a chur leis, cliceáil ‘+Cuir /Athchuir feithicil eile’
  • Iontráil nó dearbhaigh feithiclí ar an gcéad leathanach eile
  • Má theastaíonn uait clib a athrú ó fheitihcil ar do chuntas go ceann nua, cliceáil ‘Athshann an chlib seo ar an bhfeithicil seo’ agus roghnaigh ón roghchlár anuas an fheithicil atá le baint. Roghnaigh ‘Lean ar aghaidh’ chun an próiseas a chríochnú. Tabhair do d’aire nach féidir leat clib a athshannú ar fheithicil eile ach amháin nuair is feithiclí den aicme chéanna iad (e.g. carranna).
  • Mura dteastaíonn uait clib a athshannú, roghnaigh ‘Cuir an fheithicil seo’ tar éis duit sonraí na feithicle a iontráil.

Tabhair do d’aire: cé go gcuirtear formhór na sonraí ann go huathoibríoch, beidh ort sonraí feithiclí ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann a iontráil de láimh.

Ar mhaith leat do chlib eFlow a úsáid ar d’fheithicil nua?

Má theastaíonn uait do chlib eFlow a athúsáid, is féidir leat do chlib a aistriú agus tú ag cur d’fheithicle nua le do chuntas. Ní foláir é seo a dhéanamh sula mbaintear an tseanfheithil den chuntas (toisc go gcuirfeadh sé sin an chlib ar ceal). 

Ní féidir clibeanna a aistriú ach go feithiclí den aicmechéanna. Mar shampla, ó charr go carr ach ní ó thrucail go carr.

Má bhaintear feithicil sula n-athshanntar an chlib, déanfar an chlib a dhíghníomhachtú láithreach. Beidh ort an chlib dhíghníomhachtaithe a thabhairt thar n-ais do eFlow chun muirear de chostas na clibe a sheachaint (€24.60). Eiseofar clib nua duit d’aon fheithicil eile a chuirfidh tú le do chuntas ina dhiaidh sin. 

Táillí Clibeanna ar Cíos

Le gach feithicil bhreise a chuirtear le do chuntas, gearrfar táille chíosa bhreise. Mar shampla, má tá feithicil amháin agat, íocfaidh tú €1.23 in aghaidh na míosa, ach má tá trí fheithicil agat le clib, €3.69 a bheidh le híoc agat as cíos na míosa. 

Ar ais go dtí an Barr

Ceisteanna maidir le feithicil a chur le

Ar dtús, déan deimhin de go n-iontrálann tú an chláruimhir cheart nuair atá feithicil á cur le do chuntas eFlow agat.

Má tá cláruimhir feithicle ó Phoblacht na hÉireann á hiontráil agat, feicfidh tú cuntas ar an bhfeithicil mar atá thíos sula ndearbhaíonn tú:

Mura meaitseálann an déantús, múnla agus dath le d’fheithicil féin, seiceáil arís do chláruimhir feithicle. Chun dul ar ais agus do shonraí a athiontráil, cliceáil an tsiombail ‘X’.

Nó, má tá an fheithicil ceannaithe le déanaí agat, d’fhéadfadh an fheithicil a bheith fós ar chuntas eFlow an iar-úinéara. Chun an fheithicil seo a chur le do chuntas eFlow, b’fhéidir go mbeidh ort teagmháil linn chun an fheithicil a athchlárú ar do chuntas. Beidh ort déantús agus múnla na feithicle a dhearbhú le go mbeidh eFlow in ann í a bhaint ó chuntas duine eile.

Déan nóta den lá a cheannaigh tú an fheithicil mar go bhféadfadh sé a bheith ag teastáil uainn chun turais a aistriú go dtí do chuntas.

Is féidir leat freisin teagmháil a dhéanamh leis an iar-úinéir agus iarraidh air an fheithicil a bhaint dá chuntas, agus beidh tú ábalta ansin é a chur ar do chuntas féin. 

Ar ais go dtí an Barr

Cé mhéid feithiclí ar féidir a bheith ar mo chuntas?

Níl aon uasteorainn ar líon na bhfeithiclí ar féidir a chur ar chuntas ag am ar leith. 

Ar ais go dtí an Barr

Cé acu aicme ina bhfuil m’fheithicil?

Nuair a chuireann tú feithicil ar do chuntas, cuirfidh eFlow in iúl duit cén aicme lena mbaineann sí, de réir a cláruimhreach feithicle (má tá an fheithicil cláraithe leis an Roinn Iompair). Bunaítear táillí dola an M50 ar cibé a bhfuil an fheithicil cláraithe mar ‘príobháideach’ nó ‘tráchtála’, más feithicil ‘tráchtála’ í, úsáidfear meáchan na feithicle gan lasta chun aicme na feithicle a dheimhniú.

Faightear gach eolas faoi fheithiclí atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann ón gComhad Náisiúnta um Fheithiclí agus Tiománaithe, a choimeádann Rannóg Seirbhísí Ríomhaireachta um Thiománaithe agus Feithiclí. Ní féidir le eFlow an fhaisnéis seo a athrú, agus ba cheart aon cheisteanna maidir leis na sonraí sa chomhad a chur ar an Rannóg.

Chun sonraí a fháil faoi aicmí feithicle ar dholabhóithre eile agus na táillí orthu téigh go dtí TII.ie.

Tabhair do d’aire: ní bheidh faisnéis ar fheithiclí atá cláraithe taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann ar fáil ar eflow.ie. Caithfear an fheithicil a chlárú de láimh agus d’fhéadfaí cóip de logleabhar/teastas clárúcháin na feithicle a lorg uait chun na sonraí a dhearbhú.

Ar ais go dtí an Barr


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X