Cén áit ar féidir clib eFlow a úsáid?


Is féidir do chlib a úsáid ag na dolaí seo in Éirinn:

 • Dola gan Bhacainn an M50
 • M3 (Cluain Aodha - Ceanannas)
 • M4 (Cill Choca – An Bóthar Buí – Cionn Átha Gad)
 • N6 (Gaillimh – Béal Átha na Sluaighe)
 • N8 (Ráth Chormaic – Seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí)
 • Droichead an Nascbhóthair Thoir
 • Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath
 • Tollán Luimnigh

Ón 31 Lúnasa ní bheidh clibeanna eFlow iomlán comh-inoibritheach ar na dolabhóithre ar fad in Éirinn ó ní oibreoidh siad ag dola-phláis le Celtic Roads Group (CRG).  Baineann sé seo leis na dolabhóithre seo a leanas:

 • M1 (Baile Mhic Gormáin – Mainistir Bhuithe)
 • M7/M8 (Port Laoise – Baile an Chaisleáin/Port Laoise – An Chúlchoill)
 • N25 (Seachbhóthar Chathair Phort Láirge)

Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh custaiméirí eFlow le cuntais chlibe airgead a íoc ag na dola-pláis seo.

Ní dhéanfaidh sé difear ar bith do chustaiméirí eFlow le cuntais físe do dhola an M50


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X