Chaill mé an spriocam íocaíochta agus tá litir phionóis faighte agam


Tá litir phionóis faighte agam ó eFlow

Má tá litir phionóis faighte agat ó eFlow, braitheann an chéad chéim eile ar an gcineál litreach atá ann.

Céad Fhógra Pionóis

Má dhéanann tú dearmad íocaíocht dola M50 a dhéanamh roimh 8pm an lá tar éis duit an turas a dhéanamh, eiseofar Céad Fhógra Pionóis go huathoibríoch do sheoladh úinéir chláraithe na feithicle.

Áirítear sa Chéad Fhógra Pionóis an táille dola bunaidh móide an pionós íocaíochta déanaí de €3.00. 

Má tá Céad Fhógra Pionóis faighte agat, is féidir leat an t-iarmhéid iomlán atá dlite a íoc le ceann de na roghanna seo a leanas.

  • Ar líne ag eFlow.ie - roghnaigh Pionós a Íoc ar an leathanach baile agus lean na céimeanna ar an scáileán.
  • Tú féin le hairgead tirim nó le cárta ag aon siopa miondíola atá gar duit ina bhfuil an comhartha Payzone. Beir leat an Chéad Fhógra Pionóis le go mbeifear ábalta an barrachód a scanadh.

Nod: Má iontrálann tú  an Uimhir Thagartha Turais ó aon cheann de na litreacha pionóis atá faighte agat isteach sa mhír 'Pionós a Íoc' ar eFlow.ie, féadfaidh tú a sheiceáil an bhfuil aon táillí eile gan íoc dlite ar do chláruimhir feithicle.

Bíodh a fhios agat go mbíonn moill uaireanta leis na turais a theacht ar an gcóras. 

A luaithe is atá an t-iarmhéid dlite íoctha agat, cén fáth nach gclárófá le haghaidh lascainí agus uathbhilleáil le cuntas eFlow?

Ar ais go dtí an Barr

Fógra Dola gan Íoc

Mura n-íoctar táille dola M50 agus Céad Fhógra Pionóis  laistigh de 14 lá, eiseofar Fógra Dola gan Íoc go seoladh úinéir chláraithe na feithicle.

Áirítear san Fhógra Dola gan Íoc  an táille dola bunaidh, an Chéad Fhógra Pionóis (€3.00) móide an pionós íocaíochta déanaí de €41.50.

Má tá Fógra Dola gan Íoc faighte agat, is féidir leat an t-iarmhéid iomlán atá dlite a íoc le ceann de na roghanna seo a leanas:

  • Ar líne ag eFlow.ie - roghnaigh Pionós a Íoc ar an leathanach baile agus lean na céimeanna ar an scáileán.
  • Tú féin le hairgead tirim nó le cárta ag aon siopa miondíola atá gar duit ina bhfuil an comhartha Payzone. Beir leat an Fógra Dola gan Íoc le go mbeifear ábalta an barrachód a scanadh.

Mura ndéanfar íocaíocht a chlúdóidh an turas agus na pionóis laistigh de 56 lá tar éis d'Fhógra Dola gan Íoc a bheith eisithe, gearrfar pionós déanach breise de €103.50 ar an turas. Tabharfar an t-idirbheart dár bhfoireann dlí, Pierse Fitzgibbon Solicitors, chun é a bhailiú.

Nod: Má iontrálann tú  an Uimhir Thagartha Turais ón  litir phionóis atá faighte agat isteach sa mhír 'Pionós a Íoc' ar eFlow.ie, féadfaidh tú a sheiceáil an bhfuil aon táillí eile gan íoc dlite ar do chláruimhir feithicle.

Bíodh a fhios agat go mbíonn moill uaireanta leis na turais a theacht ar an gcóras.

A luaithe is atá an t-iarmhéid iomlán dlite íoctha agat, cén fáth nach gclárófá le haghaidh cuntas uathíoctha eFlow agus lascainí ar dholaí M50 a fháil.

Ar ais go dtí an Barr

Meabhrú faoi Iarmhéid gan Íoc

Má tá 'Meabhrú faoi Iarmhéid gan Íoc' faighte agat ó eFlow, ná bí buartha. Is é an dála chéanna é ag a lán daoine agus tá foireann Resolver againn chun cúnamh a thabhairt duit agus na fadhbanna seo a réiteach. Is é an chéad chéim ná teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann agus labhróidh siadsan leat faoi na roghanna atá ann chun déileáil leis an iarmhéid gan íoc.

Cuimhnigh i gcónaí, go mbíonn fadhbanna mar seo á réiteach againn gach lá agus a thúisce a dhéanann tú teagmháil linn is ea is túisce gur féidir linn cabhrú leat.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann Resolver ach glaoch air 1890 50 70 50 (9:00am go 5:30pm Luan go hAoine)

Ar ais go dtí an Barr

Tá litir phionóis faighte agam ó Pierse Fitzgibbon

Mura n-íocfar an t-iarmheid dlite ar an turas (lena n-áirítear aon phionóis nár íocadh) laistigh de 70 lá d'fhéadfaí imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh agus aistreofar an cúram go dtí dlíodóirí Bhonneagar Iompair Éireann, Pierse Fitzgibbon.

Ag an bpointe sin beidh ort teagmháil a dhéanamh le Pierse Fitzgibbon go díreach le sonraí an turais ó ní bheidh eFlow in ann plé leis an gcúram a thuilleadh. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo leis na sonraí seo:

  • Fón. (laistigh de Phoblacht na hÉireann):     0818 313 100
  • Fón. (idirnáisiúnta):                            00 353 68 50967
  • R-phost:                                                    info@pierfitz.ie

Ar ais go dtí an Barr

Tá litir phionóis faighte agam ó Euro Parking Collection

Aistreofar turais gan íoc déanta i bhfeithicil nach bhfuil cláraithe i bPoblacht na hÉireann go dtí Euro Parking Collection.

Is áisíneacht bailithe uile-Eorpach é Euro Parking Collection, agus tá údarás acu ó eFlow dolaí M50 gan íoc a bhailiú.

Má fuair tú litir ó Euro Parking Collection, féach:

http://www.epcplc.com/notice.php le haghaidh breis eolais. 

Ar ais go dtí an Barr

Tá litir phionóis faighte agam ach tá an dola íoctha agam cheana

Má fuair tú litir phionóis ó eFlow tar éis duit an dola a íoc, d'fhéadfadh cúpla cúis a bheith leis. Ar dtús, seiceáil gur don chláruimhir feithicle cheart a rinne tú an íocaíocht.

Ansin b'fhéidir nár chlúdaigh an íocaíocht costas iomlán an turais. Mar shampla, má íoc tú táille dola an M50 ar charr (€3.10) tar éis spriocam íocaíochta an dola, beidh an pionós íocaíochta déanaí de €3.00 fós le híoc.

Mura bhfuil tú cinnte fós cén fáth go bhfuil litir phionóis faighte agat ó eFlow, féadfaidh tú  teagmháil linn agus déanfaidh duine den fhoireann seirbhíse do chustaimeirí teagmháil leat go luath. 

Chun íocaíocht a dhéanamh a chlúdóidh an pionós atá fágtha, beidh ort teagmháil le eFlow 

Ar ais go dtí an Barr

Conas a oibríonn córas íocaíochta déanaí an M50?

Má chailleann tú spriocam íocaíochta dola M50 (8pm an lá i ndiaidh an turais), gearrfar pionós íocaíochta déanaí breise de €3.00 as an turas, eiseofar litir leis an méid sin a chur in iúl duit ar a nglaoitear 'Céad Fhógra Pionóis’, do sheoladh úinéara chláraithe na feithicle.

Mura n-íocfar an dola bunaidh agus an pionós íocaíochta déanaí laistigh de 14 lá, gearrfar pionós íocaíochta déanaí breise (41.50). Eiseofar ‘Fógra Dola gan Íoc’ do sheoladh úinéara chláraithe na feithicle leis an méid sin a dhearbhú.

Mura bhfuil íoctha as an turas ná as na pionóis íocaíochta déanaí 70 lá ina dhiaidh sin gearrfar pionós íocaíochta déanaí  breise de €103.50.  Tabharfar an turas do dhlíodóirí eFlow Pierse Fitzgibbon chun é  bhailiú. Eiseoidh Pierse Fitzgibbon litir do sheoladh úinéara chláraithe na feithicle leis an méid seo a chur in iúl. Mura n-íoctar ag an gcéim seo d'fhéadfaí  imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh in aghaidh úinéara cláraithe na feithicle. 

Ar ais go dtí an Barr


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X