Clárú


Cén fáth go gcláróinn le haghaidh cuntas eFlow?

Le cuntas eFlow beidh ar do chumas do dholaí M50 a íoc go huathoibríoch agus ag ráta níos ísle. Le cuntas reatha eFlow, ní bheidh aon amhras ort faoi phionóis íocaíochta déanaí arís. Tá a lán roghanna cuntais ann atá oiriúnach don uile chineál úsáideora bóithre.

Cláraigh inniu agus cuirfear aon turas atá déanta agat ar an M50 le 48 n-uaire a chloig anuas le do chuntas nua dola ar ráta lascainithe. 

Ar ais go dtí an Barr

Cén saghas cuntais a oirfeadh domsa?

Pearsanta nó Gnó

Pearsanta

Is réiteach saor agus furasta é an cuntas dola ‘Pearsanta’ duitse agus do do theaghlach. Má tá carr nó dhó sa teaghlach agat, agus daoine áirithe sa teach a bhfuil ceann cipín orthu, d’oirfeadh cuntas ‘Pearsanta’ duitse. Chomh luath is atá modh bailí íocaíochta gníomhach ar do chuntas, cuirfear ar do chuntas gach turas dola M50 a dhéanann na feithiclí atá ainmnithe ar do chuntas.

Níl aon difear idir rátaí ar chuntais ghnó agus phearsanta.  Baineann na táillí le pé acu cuntas clibe nó físeáin atá ann.

D’fhéadfadh do chuntas pearsanta a bheith ina chuntas clibe nó físeáin. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh idir cuntas breisithe nó córas asbhainte míosúla billeála .

Gnó

Is rogha iontach é cuntas dola ‘Gnó’ eFlow má tá tú ag iarraidh táillí dola ar níos mó ná feithicil amháin cuideachtan a bhainistiú. Is féidir a oiread feithiclí is maith leat a chur ar an gcuntas. Is féidir freisin súil a choimeád ar d’fheithiclí, turais agus íocaíochtaí ar ár bhfeidhm bainistíochta cuntais ar líne. Má tá aon cheist agat faoin gcuntas, tá bainisteoirí againne atá uathúil don tionscal seo agus iad ar fáil i gcónaí chun cabhrú leat.

Má tá flít de níos mó ná fiche feithicil agat, is féidir leat an fhoirm chláraithe a líonadh ar an bhfón faoi threoir dhuine dár mbainisteoirí cuntas flít ag am ar bith - ní gá ach cliceáil, iarr ar ghlao ar ais le linn chéim a dó den phróiseas clárúcháin.

D’fhéadfadh do chuntas pearsanta a bheith ina chuntas clibe nó físeáin. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh idir cuntas breisithe nó cuntas billeála, an córas asbhainte míosúla. 

Ar ais go dtí an Barr

Cad é an stuif seo faoi Chuntais Chlibe nó Bhilleála?

Tá beartaithe agat go bhfuil tú chun gabháil le cuntas ‘Pearsanta’ nó ‘Gnó’ mar sin. Cad eile? Anois caithfidh tú roghnú cé acu cuntas ‘Clibe’ nó ‘Físeáin’ a bheidh agat.

Mura ndéanann tú ach trí thuras ar an M50 gach mí oireann ‘Cuntas Físeáin eFlow’ go seoigh duit.

Má dhéanann tú trí thuras nó níos mó ar an M50 gach mí nó má theastaíonn cuntas dola uait a chlúdaíonn d’fheithiclí ar an M50 agus ar dholabhóithre eile in Éirinn, bhuel tá ‘Cuntas Clibe eFlow’ againne duit. 

Is féidir do chlib a úsáid ag na dolaí seo in Éirinn:

 • Dola gan Bhacainn an M50
 • M3 (Cluain Aodha - Ceanannas)
 • M4 (Cill Choca – An Bóthar Buí – Cionn Átha Gad)
 • N6 (Gaillimh – Béal Átha na Sluaighe)
 • N8 (Ráth Chormaic – Seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí)
 • Droichead an Nascbhóthair Thoir
 • Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath
 • Tollán Luimnigh

Seo thíos na difríochtaí idir an dá rogha: 

Cuntas Físeáin Cuntas Clibe
Laghdú €0.50 an turas tríd dola an M50 Laghdú €1.00 an turas tríd dola an M50
Ní féidir ach a úsáid ar an M50 amháin Táille mhíosúil cíosa ar an gclib de €1.23 an chlib
Níl aon táille bainistithe cuntais *Laghdú ar tháillí riaracháin clibeanna do chuntais Flít mhóir.

*Do chustaiméirí gnó eFlow amháin

Briseadh Síos na gCostas

Mura bhfuil tú cinnte fós, féach na praghasanna de 1, 2 agus 3 thuras M50 a rinne carr príobháideach, in aghaidh na míosa gan cuntas eFlow, le Cuntas Físeáin eFlow, agus le Cuntas Clibe eFlow:

  1 Turas 2 Thuras 3 Thuras
Neamhchláraithe (€3.10 an turas) €3.10* €6.20* €9.30*
Cuntas Físeáin (€2.60 an turas) €2.60 €5.20 €7.80
Cuntas Clibe (€2.10 an turas) €3.33** €5.43** €7.53**

* Ar an tuiscint go n-íoctar roimh an spriocam 8:00pm an lá arna mhárach

** Táille mhíosúil riaracháin de €1.23

Fós níl tú cinnte? Triail ár Áiritheoir Coigiltis agus féach cé mhéid a d’fhéadfá a shábháil ar an M50 gach bliain. 

Ar ais go dtí an Barr

Billeáil nó Breisiú

Tá cinneadh déanta agat mar sin cé acu duine Físeáin nó Clibe tú, anois an chéim dheiridh is ea a roghnú cén slí ar mhaith leat do chuid costais dola a chlúdach: billeáil nó breisiú. 

Billeáil

Le ‘Cuntas Billeála’, cuirtear na táillí billeála do mhí amháin in aon íocaíocht amháin. Tógtar an íocaíocht ar na turais seo amach as do rogha chláraithe íocaíochta le linn na míosa dar gcionn.

Mar shampla, má dhéanann tú dhá thuras i mí Eanáir, ní dhéanfaimid iarracht an íocaíocht orthu a thógáil go dtí mí Feabhra.

Is féidir le custaiméirí Billeála páirt-íocaíochtaí nó íocaíochtaí iomlána a dhéanamh ar an iarmhéid dlite i rith na míosa ar fad ag eFlow.ie rud a chabhraíonn an costas a leathadh thar an mí ar fad.

Chun clárú ar líne, cliceáil anseo.

Breisiú

Custaiméirí le cuntas Breisithe déantar a dtáillí dola a asbhaint go huathoibríoch óna gcuntas breisithe nuair a dhéantar turas.

Nuair gur lú ná €12.00, ísealtairseach iarmhéid an chuntais, déantar é a bhreisiú go huathoibríoch le modh íocaíochta do chuntais. Is féidir le custaiméirí cuntais bhreisithe a gcuntas a bhreisiú ar líne sula mbuaileann siad an ísealtairseach iarmhéid.

Is féidir le custaiméirí a gcuntas a bhreisiú le híosmhéid €30.00 agus le huasmhéid €1000.00, ar an suíomh gréasáin. Má tá gá agat le méid breisithe níos mó ná sin déan teagmháil linn.

Tar éis do chuntas nua breisithe a oscailt, tógfar asbhaint tosaigh de €40.00 ón rogha mhodh íocaíochta. Nuair gur lú an t-iarmhéid ná an ísealtairseach iarmhéid, déanaimid an méid breisithe atá ag teastáil a asbhaint. 

Ar ais go dtí an Barr

An féidir liom athrú ó cheann amháin go ceann eile?

Físeán go Clib

Tar éis duit cuntas a bhunú, b’fhéidir go dteastódh uait aistriú ó chuntas Físeáin go cuntas Clibe. Is féidir aistriú ó chuntas Físeáin go cuntas Clibe gan ach cúpla clic ar líne.

Chun aistriú ó chuntas Físeáin go cuntas Clibe:

 1. Logáil isteach i do chuntas le d’ainm úsáideora agus le do phasfhocal.
 2. Cliceáil ‘Mo Shonraí’ agus ‘Aistrigh go Cuntas Clibe’.
 3. Cliceáil ‘Dearbhaigh’ agus gheobhaidh tú teachtaireacht ag dearbhú gur cuireadh an t-aistriú i bhfeidhm.

Tabhair do d'aire:  Nuair a dhearbháitear seo ní féidir é a chur an neamhní.

Cuirfear do chlib go dtí do sheoladh tríd an bpost laistigh de 3-5 lá oibre.

Ar ais go dtí an Barr

Clib go Físeán

Ní féidir aistriú ó Chuntas Clibe go Cuntas Físeáin: Chun é sin a dhéanamh caithfidh tú do Chuntas Clibe a dhúnadh agus Cuntas Físeáin nua a oscailt.

Chun cuntas a dhúnadh, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh le eFlow ag 1890 50 10 50 agus tabharfaidh gníomhaire seirbhísí do chustaiméirí treoir duit tríd an bpróiseas ar fad.

Tabhair do d’aire go gcaithfear aon iarmhéid dlite a íoc agus ní mór aon chlibeanna a bhaineann le do chuntas a chur ar ais go dtí eFlow sula ndúnfar do chuntas. Cuir aon chlibeanna nach bhfuil ag teastáil go dtí an seoladh thíos chomh luath agus is féidir.

eFlow
Teach Cape
Páirc Oifigí an Chinn Thiar
Baile Átha Cliath 15

Tabhair do d'aire: Tá táille de €20.00 + CBL ar gach clib nach seoltar ar ais.

Ar ais go dtí an Barr

Billeáil nó Breisiú

Ní féidir áfach, tar éis duit cuntas a bhunú, aistriú ó chuntas billeála go cuntas breisithe nó a mhalairt. Beidh ort do chuntas reatha a dhúnadh agus ceann nua a chlárú má theastaíonn uait an modh billeála a athrú.

Má theastaíonn uait cuntas breisithe a dhúnadh agus cuntas billeála a oscailt, déan teagmháil linn agus abair linn cad an tseanuimhir chuntais agat, ionas gur féidir aon chreidmheas atá fágtha ar an seanchuntas a aistriú go dtí an ceann nua.

Ar ais go dtí an Barr


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X