Faisnéis Fúinn


eFlow

Bunnaithe I 2007, obríonn eFlow corás an sparra soar ar an M50 I mBaile Atha Cliath. Freisin cuireann said clibeanna ar fail a n-oibríonn ar chuile tolla bhothar in Éirinn.

Is í Sanef bainnisteoir Eflow (Roimhe  BetEire Flow Ltd), fochomhlacht Sanef. Tá Sanef faoi chonradh ag Bonneagar Iompar Eireann chun cuir I bhfeidhim an corás sparra soar ar an M50.

Bonneagar Iompar Eireann (TII)

Bunaítear Bonneagar Iompar Eireann faoi cumaisc údaras na Bóithre Náisiúnta agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iaranród faoi act na mbóithre 2015. Is é príomh feidhm, Bonneagar Iompar Eireann ná comhtháite I dtreo  forbairt sa todhchaí de na bóithre Násiunta agus fhorbairtiú  Iaranróid Eadroim ar fud na  hÉireann. Tá Bonneagar Iompar Eireann freagrach as maorseacht a dhéanamh ar soláthar agus feidhmiú maidir le socriuthe agus le monatóireacht agus bainistíocht ar socraithe atá ann ar na Bóithre Násiúnta Éireann (an M50 san aireamh) agus an córas comh- inoibritheach do custaméir na gclib. ( Etoll.) 

emovis

Is é Emovis Cumhlacht tuismitheora de fothcumhlacht Emovis Operations Ireland, an bord rialaithe Eflow. Tá ceanncheathrú Emovis sa bhFrainc  agus freisin tá oibróidí san Eorap, Ceannada agus Meircea Theas. Is é Emovis ceann de na príomh réitiú na tolla idirnáisiúnta. Bhí ioncam Emovis I 2011 nís mó ná €1.5Billion. Is le grúpa Spánais Abertis Eflow, ina bhfuil a  sealúchas atá luite i bonneagar boithre agus go numúsach i teilechumarsáid agus obráidí aerfort.

Pierse Fitzgibbon Solicitors (Dlíodóirí Piarás mac Giobún)

Cuireann Pierse Fitzgibbon Solicitors serbhísí forfheidhmiú  i bhfeimm i gcomhair córas sparra soar na dtolla (Eflow) ar an M50. Tá said bhunaithe i Lios Tuathail i gcontae Ciarraí agus tá said freagrach as imeachtaí dlí a phróiseáil faoi dheireadh maidir le fograí  íocaíacht déanach.

Payzone

Is ceann de na gréasán íochaíacht is mó san Eorap ag cuir ar fail réimse leathan seribhísí íocaíocht i sé tíortha a leanas, Éirinn, na Breatainne, an Ghearmán, an tSualainn, na Gréige, agus an Rómáin. Ligeann seribhísí Payzone úsáideoirí an M50 a dtolla a íoc ag ionadaí  diolacháin ar fud Poblacht na hÉireann.

Euro Parking Collection

Bunnaithe i 1998 cuireann EPC chumas ar na comhairle, údarás sibhialtaí, soláthraí pairceál agus na Gardaí, chun cuir i bhfeidhm íocaíacht na pionós atá cuirthe ar feithclí atá cláraithe coimhthíoch.