Cairt Chustaiméirí eFlow


Ar nGealltanas do Chustaiméirí

Ag eFlow, is iad ár gcustaiméirí is tábhachtaí – déanaimid turais níos fusa duit mar aon leis an tseirbhís is fearr a sholáthar, agus cuirimid tairiscintí breise ar fáil duit mar chomharhta buíochais bheith linn. Go hachomair, tugaimid tús áite dár gcustaiméirí agus táimid tiomanta d’fhreagairt thapa a sholáthar ar d’fhiosrúcháin.

Tá eFlow deartha againn chun cúrsaí a dhéanamh níos fusa duit agus chun an stró a bhaint díothu. Má bhíonn aon tuairimí nó moltaí agat faoi conas feabhas a chur ar ár seirbhís, b’aoibhinn linn cloisteáil uait.

Do Ghnó

Tá eFlow an-bhródúil as na comhpháirtíochtaí iontaofa gairmiúla a sholáthraíonn siad le flíteanna gnó móra agus beaga. Éascaíonn ár réimse roghanna inrochtana agus inacmhainne dolála taisteal éasca do do chuid tiománaithe agus bainisteoirí flít araon. Cinntíonn seo nach mbíonn aon stró riamh ort agus tú ag gabháil trí dhola an M50, agus na deich ndolabhóthar eile ar fud na hÉireann, agus cinntíonn sé nach mbíonn sé riamh ina ualach ar do ghnólacht.

Correspondance * Telephone* Feedback/Queries
Tabharfaimid freagra ar do chomhfhreagras go soiléir agus go cruinn laistigh de na hamanna a leanas;
Litir: 5 lá oibre
Facs: 2 lá oibre
Teachtaireacht Ghréasáin: 2 lá oibre
Geallaimid le 95% de na glaonna a chuirtear ar ár seirbhísí 1890 ar an gcéad iarraidh. Déileálaimid le gach fiosrúchán ar bhealach cothrom agus gairmiúil. Déanaimid ár seacht ndícheall chun d’fhiosrúchán a réiteach le linn an chéid phointe teagmhála agus chun sásaimh an chustaiméara agus eFlow araon.
Custaiméirí Gnó Amháin

Litir: 5 lá oibre
Facs: 3 lá oibre
Teachtaireacht Ghréasáin: 3 lá oibre
   

*Tá do chuid sonraí á gcosaint ag an dlí faoin Acht um Chosaint Sonraí.


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X