Conas Mar A Oibríonn Sé


Tugann eFlow rogha do chustaiméirí pearsanta agus gnó araon cuntas Clibe a chlárú – le haghaidh úsáide ar dholabhóithre uile na hÉireann – nó cuntas Físeáin a chlárú – le haghaidh úsáide ar an M50 amháin – le dhá rogha íocaíochta áisiúla: íocaíocht bille agus breisiú

Na Cuntais

Cuntas Clibe eFlow le haghaidh turas gan suaitheadh ar fud na hÉireann

Cibé áit a dtiomáineann tú i bPoblacht na hÉireann, ó Thollán Chalafort Bhaile Átha Cliath go seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí an N8 agus níos faide anonn, cinntíonn clib eFlow i d’fheithicil taisteal gasta trí lánaí mearthaistil ag na deich bpointe dola bacainne ar fad, rud a chiallaíonn nach gá duit fanacht i scuaine ná dul ar thóir sóinseála ag both an airgeadóra.

Le cuntas Clibe eFlow, bainfidh tú leas, freisin, as laghdú €1.00 ar gach turas ar an M50, agus le roghanna billeála íocaíochta míosúla nó breisithe, ní bheidh ort íocaíocht phionóis a dhéanamh riamh arís – tá custaiméirí eFlow saor ó spriocdháta an lá dar gcionn.

Le táille riaracháin mhíosúil íseal €1.00 + CBL in aghaidh na clibe, éascaíonn cuntas Clibe eFlow turais gan suaitheadh ar gach dolabhóthar in Éirinn, mar atá liostaithe anseo thíos:

Cuntas Físeáin eisiach eFlow d’úsáideoirí an M50

Beag beann ar más úsáideoir minic an M50 thú nó mura bhfuil sé sin fíor i do leith, is éasca an rud é dearmad a dhéanamh ar spriocdháta íocaíochta an lá dar gcionn go dtí go dtosaíonn na litreacha pionóis ag teacht chugat. Ach le rogha an chuntais físeáin eisiaigh de chuid eFlow, ní bheidh ort a bheith buartha faoi íocaíocht a chailleadh riamh arís!

Le muirir dhola iníoctha ar bhonn íocaíocht bille nó breisithe, tá úsáideoirí ócáideacha agus rialta an M50 araon saor óna gcuid dolaí a íoc roimh 8:00in an lá dar gcionn, agus gearrtar €0.50 níos lú in aghaidh an turais orthu ná mar a ghearrtar ar chustaiméirí neamhchláraithe. Ar bhonn éagsúil ó aon rogha cuntais eile ar bith atá ar fáil faoi láthair, níl aon táille riaracháin míosúil i gceist.

Mar shealbhóir cuntais eFlow, gheobhaidh tú carta luaíochta dea-mhéine ó eFlow freisin, rud a chuirfidh ar do chumas leas a bhaint as tairiscintí agus lascainí iontacha maidir leis na siopaí, brandaí, óstáin agus gníomhaíochtaí fóillíochta is fearr leat.

Modhanna Íocaíochta

Mar chustaiméir de chuid eFlow, beidh tú in ann do chuid dolaí a íoc ar bhealach a oireann duit. An rud is fearr ná go gcuireann ár n-uirlisí bainistíochta cuntais ar líne ar do chumas do chuid sonraí agus roghanna íocaíochta a athrú, chomh maith le breathnú ar stair na n-idirbheart agus ar do chuid ráiteas pé uair is mian leat.

Íocann custaiméirí íocaíochta bille a gcuid táillí dola i gcnapshuim mhíosúil amháin.

Má roghnaíonn tú a bheith i do chustaiméir íocaíochta bille, gheobhaidh tú do ráiteas le haghaidh thurais dola na míosa roimhe sin ag tús na míosa.

Íocann custaiméirí breisithe a gcuid táillí dola sula dtiomáineann siad.

Mar chustaiméir breisithe, tógfaimid íocaíocht go huathoibríoch ó chreidmheas do chuntais eFlow gach uair a ngabhann tú trí phointe dola. Nuair a shroicheann tú ísealtairseach iarmhéid €12.00, déanfaimid do chuntas a bhreisiú trí mheán do rogha modh íocaíochta agus leis an méid a roghnaigh tú (íosmhéid €30.00, uasmhéid €250.00) ionas nach mbeidh ganntanas creidmheasa ort riamh.

eFlow agus do Ghnó

Is féidir le do ghnó am agus airgead a shábhail le cuntas Clibe nó Físeáin de chuid eFlow. Bain leas as rochtain ar lánaí mearthaistil ar fud na tíre, dolaí laghdaithe ar an M50, agus saoirse ó spriocdhátaí íocaíochta an lá dar gcionn.

Agus bainisteoirí cuntais a bhaineann le tionscail ar leith ar feitheamh le do chuntas Clibe nó Físeáin a riar agus do cheisteanna a fhreagairt, tá d’fhlít á thacú fad is a thaistealaíonn sé ar fud na hÉireann. Cibé uair nó am den bhliain atá ann, beidh rochtain iomlán agat féin agus ag do riarthóirí cuntais roghnaithe ar do chuntas gnó ar líne, ag tabhairt cead súil a choimeád ar thurais d’fheithiclí. Beidh sé ar do chumas freisin do chuid sonraí íocaíochta ar fad a chur in eagar agus a nuashonrú, agus go leor eile nach iad.

Cuireann eFlow ar do chumas cuntas dolála amháin a riar le haghaidh d’fheithiclí uile le héifeachtúlacht iomlán.