Loading...
Close Menu
Ní sheolann eFlow naisc i dteachtaireachtaí téacs. Má fhaigheann tú ceann, scrios láithreach é. Níor cuireadh as dár gcóras nó níor tharla sárú sonraí. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.

Athruithe ar Rátaí Dola an M50 2023

le eFlow
Ar an 1 Eanáir 2023, d’ordaigh an tAire Iompair go gcuirfí siar go ceann sé mhí an t-athrú ar an ráta dola a thagann chun críche an 30 Meitheamh 2023. Ar feadh na tréimhse seo, d’fhan rátaí comhsheasmhach leo siúd iníoctha i 2022. Mar sin féin, ag tosú ón 1 Iúil, 2023, beidh na rátaí dola nua seo i bhfeidhm.
Catagóir Feithicle Clib Físéan Neamhchláraithe
Gluaisteáin (suas le hocht bpaisinéir agus tiománaí) €2.30 €2.90 €3.50
Feithiclí Earraí nach mó ná 2,000kg €3.20 €3.80 €4.40
Busanna nó Cóistí (níos mó ná 8 bpaisinéir) €3.20 €3.80 €4.40
Feithiclí Earraí idir 2,000kg agus 10,000kg €4.80 €5.30 €5.90
Feithiclí Earraí os cionn 10,000kg & aonaid tarracóra le haghaidh feithicil altach €5.90 €6.50 €7.10

De bharr méadú suntasach sa Phraghasinnéacs Tomhaltóirí (CPI) faoi 8.6% idir Lúnasa 2021 agus Lúnasa 2022 tá méadú ar rátaí dola an M50. Rialaítear gach dola ar an ngréasán bóithre náisiúnta trí bhoilsciú (CPI) agus ní féidir leo dul os cionn boilscithe. Ní raibh aon mhéadú ar dholaí gluaisteáin d’fheithiclí cláraithe Aonaid Ar Bord (clibeanna) le 10 mbliana go dtí 1 Iúil 2023. Ba chóir a thabhairt faoi dheara freisin nach bhfuil CBL infheidhme maidir le Dola an M50.

Is mótarbhealach atá maoinithe ag an úsáideoir é an M50, trí chóras dola gan bhacainn. Tá an córas dola á feidhmiú ag eFlow thar ceann Bhonneagar Iompair Éireann (BIÉ). Ceanglaítear ar BIÉ faoin reachtaíocht a chinntiú go gcoimeádtar gréasán bóithre náisiúnta atá sábháilte agus éifeachtach. Tá ról ríthábhachtach ag an dola mar go leithdháiltear na cistí a ghintear ón M50 ar chothabháil agus oibriú an M50 féin.

Dá mbeifí tar éis an t-ardú dola ar an M50 a chur siar, bheadh gá cruthaithe le maoiniú a ath-leithdháileadh ó thionscadail bóithre náisiúnta eile, rud a d’fhéadfadh a bheith tar éis maoiniú a laghdú do ghníomhaíochtaí ríthábhachtacha ar nós bainistíocht agus cothabháil bonneagair. Is foinse ríthábhachtach maoinithe é an dola i gcónaí chun ár ngréasán bóithre náisiúnta a oibriú agus a chothabháil.

29 Jun, 2023