Loading...
Close Menu
Tá ár dtéarmaí agus coinníollacha á nuashonrú againn faoi láthair. Gheobhaidh tú ríomhphost sna leathanta amach romhainn. Níl aon ghníomh ag teastáil.
Táimid ar an eolas faoi theachtaireachtaí téacs amhrasacha a deir gur ó eFlow iad. Ná hoscail naisc ar bith uathu seo teachtaireacht eile. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.

Calaois Teileafóin

eFlow you first

Is í calaois teileafóin ceann de na bealaí is coitianta a úsáideann sceamálaithe chun díriú ar íospartaigh phoitéinsiúla trí theagmháil a dhéanamh leo trí théacs teileafóin agus ligean orthu go bhfuil siad ag obair d’eagraíocht iontaofa cosúil le banc, soláthraí seirbhíse nó comhlacht rialtais. I rith an chomhrá nó na téacsteachtaireachta, lorgóidh an sceamálaí faisnéis phearsanta, airgeadais nó slándála ionas gur féidir leis idirbheart airgeadais a dhéanamh.

Beidh an chuma ar an scéal go bhfuil práinn ag baint leis an ábhar atá luaite sa téacs, beidh focail cosúil le “fíoraigh”, “nuashonraigh”, “athghníomhachtaigh” do chuntais sa téacs. Uaireanta cuirtear in iúl i sceamálacha gur theip ar íocaíocht nó go bhfuil táille dola le híoc, rud nach mór a dhéanamh láithreach. Ní thabharfaidh sceamálaithe mórán ama duit chun ciall a bhaint as an téacs nó chun bunús na ceiste a cheistiú.

B’fhéidir go mbeadh nasc le fáil i roinnt téacsanna sceamála a íoslódálfaidh bogearraí mailíseacha ar do ghléas nuair a chliceáiltear orthu. Úsáidfidh an sceamálaí an fhaisnéis a bhailítear chun airgead a ghoid ó do chuntas bainc.

Cé go bhfuil sceamálacha reatha dírithe ar theachtaireachtaí téacs, féadfaidh caimiléir glaoch a chur ort freisin ag maíomh gur ó eFlow iad ag cur in iúl duit faoi dhola neamhíoctha, píonóis a bhaineann le haistear dola, sonraí íocaíochta éagtha nó fionraí cuntais. Ní dhéanfaidh eFlow teagmháil dhíreach leat trí ghlao teileafóin nó téacs riamh chun faisnéis phearsanta a dheimhniú nó a nuashonrú.

Má fhaigheann tú nasc amhrasach, tuairiscigh ainm beacht an tsuímh gréasáin trí ríomhphost a sheoladh chuig scam@netcraft.com nó tríd an ngréasán chuig https://report.netcraft.com.

D’fhonn a chinntiú go mbeidh tú níos airdeallaí agus níos eolaí ar sceamálacha smaoinigh ar na leideanna thíos:

  • Bí airdeallach ar ghlaonna teileafóin nó teachtaireachtaí glórphoist gan iarraidh.
  • Ná cuir faisnéis phearsanta ar fáil riamh mura ndeimhníonn tú gur ionadaí oifigiúil ón eagraíocht é an cainteoir tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:
    a) Taifead uimhir an ghlaoiteora agus inis dó go nglaofaidh tú ar ais air nuair a bheidh an uimhir fíoraithe agat. b) Cuardaigh uimhir theileafóin na heagraíochta agus bailíochtaigh an uimhir sin.c) Ná glaoigh ar an uimhir a cuireadh ar fáil de bhrí go mb’fhéidir gur uimhir bhréagach atá ann.d) Má tá an glaoiteoir macánta, tuigfidh sé an méid sin agus beidh sé sásta fanacht chun freagra a fháil uait.
  • Ná freagair téacsanna a bhfuil faisnéis airgeadais á lorg acu.
  • B’fhéidir go mbeadh faisnéis phearsanta ag calaoiseoirí fút (ainm, seoladh, Éirchód) chun bob a bhualadh ort agus chun ligean orthu go bhfuil siad macánta. Ná glac leis go bhfuil siad macánta de bhrí go bhfuil na sonraí seo ar eolas acu.
  • Is féidir leat aitheantas an ghlaoiteora a sheiceáil go neamhspleách trí ghlaoch ar an uimhir ar líne theileafóin eile.
  • Ní lorgóidh eFlow faisnéis phearsanta riamh nó sonraí íocaíochta trí théacs nó glao teileafóin.

Bí sábháilte agus ná cliceáil gan smaoineamh!