Loading...
Close Menu
Táimid ar an eolas faoi theachtaireachtaí téacs amhrasacha a deir gur ó eFlow iad. Ná hoscail naisc ar bith uathu seo teachtaireacht eile. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.
Rinneamar ár dTéarmaí agus Coinníollacha a nuashonrú le déanaí. Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar na hathruithe seo.

Faisnéis Turasóireachta & Cíosa

eFlow you first

Cad é dola an M50?

Is mótarbhealach 40km timpeall Bhaile Átha Cliath é an M50 a nascann na príomhbhealaí idir-uirbeacha go Baile Átha Cliath. Is é an M50 an mótarbhealach is gnóthaí in Éirinn é agus iompraíonn sé os cionn 150,000 feithicil in aghaidh an lae.

Tá an pointe dola suite idir Acomhal 6 agus Acomhal 7 ar an M50 agus tá sé marcáilte go soiléir le comharthaí corcra ‘Dola’ lasnairde.

Tá dola saor ó bhacainní ar Mhótarbhealach an M50. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil bothanna dola traidisiúnta ann.

In ionad gnáthphláta dola bacainní, téann tiománaithe faoi cheamaraí lasnairde, a úsáideann ardteicneolaíocht aitheantais feithiclí chun uimhirphlátaí a thaifeadadh

Má úsáideann tú Mótarbhealach an M50 agus mura dtéann tú thar an bpointe dola ag Acomhal 6 agus Acomhal 7, níl aon táille i gceist. Ní bhaineann an muirear dola ach leis an gcuid den M50 idir Acomhal 6 agus Acomhal 7.

Caithfear an dola chun dul tríd an M50 a rith a íoc faoi 8pm an lá dar gcionn.

Chun pionóis a sheachaint agus íocaíocht a dhéanamh as dola an M50, cliceáil anseo le do thoil.

Faisnéis maidir le Carranna ar Cíos

Sula dtrasnaíonn tú pointe dola an M50 i gcarr ar cíos, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le do chuideachta cíosa chun a fháil amach an gclúdaíonn do chomhaontú cíosa táillí dola.

Cuimseoidh cuideachtaí áirithe táillí dola i do bhille, éileoidh cuideachtaí eile ort táillí dola a íoc tú féin.

Má iarrtar ort an táille dola a íoc tú féin, is féidir é a dhéanamh sula dtaistealaíonn tú.

Mura n-íocann tú roimh thaisteal, caithfidh tú íoc tar éis duit trí phointe dola an M50, roimh spriocdháta íocaíochta 8pm an lá dar gcionn.

Má iarrtar ort táille dola a íoc tú féin, ba cheart aon cheisteanna maidir le do bhille, mar shampla pionóis íocaíochta déanacha, a dhíriú chuig do chuideachta carranna ar cíos agus ní chuig eFlow.

Leideanna úsáideacha chun an dola M50 a íoc ar fheithicil ar cíos:

  • Agus íocaíochtaí dola á ndéanamh agat trí eflow.ie, seiceáil go bhfuil an uimhirphláta ceadúnais a iontrálann tú mar a thaispeántar í ar an bhfeithicil (gan aon fleasca nó poncaíocht).
  • Déan cinnte d’admháil nó d’uimhir admhála a choinneáil le haghaidh aon íocaíochtaí a dhéanann tú.
  • Má bhíonn aon deacracht agat íocaíocht a dhéanamh, glaoigh orainn.

Ar mhaith leat dola a íoc anois? Cliceáil anseo

Cuntas Cuairteoirí/Turasóirí Sealadacha

Sábháil am agus airgead lenár gcuntas cuairteora / turasóireachta saor ó chruachás.

Chomh maith le híocaíocht aonuaire a dhéanamh, is féidir cuntas Cuairteoirí/Turasóirí a chruthú. Is cuntas dola físe sealadach réamhíoctha (íoc sula dtaistealaíonn tú) é seo. Is fearr a oireann sé do chustaiméirí a bhainfidh úsáid as Dolabhóthar an M50 ar feadh achar ama teoranta agus sonraithe.

Tabhair ar aird: Má tá carr ar cíos agat, caithfidh tú tagairt a dhéanamh do do chomhaontú cíosa a mhíneoidh conas ba chóir d’íocaíocht dola a dhéanamh.

Seo a leanas na buntáistí a bhaineann le cuntas Cuairteoirí/ Turasóirí:

✔Sábhálann tú airgead agus baineann tú leas as rátaí dola lascainithe (nasc chuig tábla nó áireamhán ráta dola)

  •  
  • Cruthaíonn tú go háisiúil do dháta tosaigh agus deiridh féin do do chuntas.
  •  

✔ Seachnaíonn tú pionóis ó íocaíochtaí dola caillte nó déanacha.
Cruthaíonn tú go háisiúil do dháta tosaigh agus deiridh féin do do chuntas.
✔ Logálann tú isteach go héasca i do chuntas eFlow chun d’idirbhearta agus do stair íocaíochta a fheiceáil.

Ar mhaith leat cuntas cuairteoirí/ turasóirí a oscailt? Cliceái anseo.

Faisnéis Íocaíochta an Láithreáin Ghréasáin do Chuairteoirí agus Turasóirí

Mura bhfuil d’fheithicil cláraithe i bPoblacht na hÉireann, d’fhéadfá an teachtaireacht thíos a fheiceáil nuair a théann tú chun dola a íoc ar líne:

Peak Time Definitions

Má fheiceann tú an teachtaireacht seo, roghnaigh aicme d’fheithicle de láimh sa bhosca anuas ar a bhfuil an lipéad “Aicme feithicle”. Tagraíonn aicme feithicle don chineál feithicle a bhfuil tú ag iarraidh íocaíocht dola a dhéanamh air, mar shampla carr, trucail srl. Nuair a roghnaíonn tú an aicme feithicle is féidir leat leanúint ar aghaidh le d’íocaíocht.