Loading...
Close Menu
Táimid ar an eolas faoi theachtaireachtaí téacs amhrasacha a deir gur ó eFlow iad. Ná hoscail naisc ar bith uathu seo teachtaireacht eile. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.
Rinneamar ár dTéarmaí agus Coinníollacha a nuashonrú le déanaí. Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar na hathruithe seo.
M

Mol Slándála eFlow

eFlow you first
Mol Slándála eFlow

Tá calaois agus sceamálacha ag éirí níos coitianta, agus níos casta. Tá sceamálaithe ag díriú ar dhaoine as ar fud na tíre trí théacsanna calaoiseacha a sheoladh chucu a bhfuil an chuma orthu gur eFlow atá á seoladh.

Is é an aidhm atá le Mol Slándála eFlow feasacht ar iarrachtaí sceamála a chruthú agus eolas a roinnt lenár gcustaiméirí ionas go mbeidh siad níos eolaí ar sceamálacha.

Ní sheolann eFlow téacsteachtaireachtaí a bhfuil naisc iontu chuig custaiméirí.

first accordion
Ní dhéanfaidh eFlow an méid seo a leanas riamh
 • Ní fhiafrófar de chustaiméirí naisc a oscailt chun sonraí íocaíochta a dheimhniú.
 • Ní sheolfaidh sé SMS maidir le híocaíocht theipthe nó pionóis gan íoc.
 • Ní fhiafrófar de chustaiméirí faisnéis íocaíochta a chur ar fáil trí chliceáil ar nasc.
Cad atá á dhéanamh ag na scaimiléirí
 • Tá suíomhanna Ghréasáin bhréige curtha le chéile ag scaimiléirí a dhéanann aithris ar shuíomh Gréasáin eFlow.
 • De ghnáth treoraíonn na teachtaireachtaí an faighteoir nasc a leanúint chuig áit ina ordaitear dó gníomh práinneach a dhéanamh.
 • Is féidir le héinne, fiú amháin custaiméirí eFlow, na scamtheachtaireachtaí scam seo a fháil.
An méid is féidir leat a dhéanamh chun tú féin a chosaint
 • Má fhaigheann tú téacs a bhfuil an chuma air gur eFlow a sheol é ina bhfuil nasc, ná cliceáil air. Tuairiscigh ainm beacht an tsuímh gréasáin trí ríomhphost a sheoladh chuig scam@netcraft.com nó tríd an ngréasán ar https://report.netcraft.com.
 • Má chliceáil tú ar nasc amhrasach, déan teagmháil le do bhanc láithreach.
 • Íoc suimeanna dola gan íoc go díreach ar ár láithreán gréasáin, trí ghlaoch a chur ar ár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí nó ag aon ionad díola Payzone.
Leideanna le haghaidh camscéim a aithint
 • Bí cúramach faoi theachtaireachtaí gan iarraidh. Is minic a úsáideann na scaimiléirí a leithéid teachtaireachtaí le haghaidh faisnéis phearsanta a fháil.
 • Más cosúil go bhfuil rud éigin ann atá amhrasach nó ró-mhaith le bheith fíor, is dócha gur a leithéid an cás.. Bí cúramach i gcónaí agus iarr comhairle trí theagmháil a dhéanamh linn mura bhfuil tú cinnte.
 • Déan céannacht an tseoltóraa fhíorú. Is minic a dhéanann scaimiléirí aithris ar ghnólachtaí nó ar eagraíochtaí dlisteanacha. Déan iniúchadh cúramach ar sheoladh ríomhphoist an tseoltóra chun an fearann nó na téacsanna a fhaightear ó uimhir theagmhála anaithnid a sheiceáil.
Céard é smioscaireacht?
 • Is éard atá i gceist le smioscaireacht meascán den fhocal SMS agus fioscaireacht. Is cineál sceamála atá ann – Is éard atá ann ná an cleachtas calaoiseach teachtaireachtaí téacs a sheoladh ag ligean orthu gur cuideachtaí creidiúnacha iad d’fhonn faisnéis phearsanta daoine aonair a fháil, amhail pasfhocail nó uimhreacha cárta creidmheasa.
 • Cuirtear in iúl sa téacsteachtaireacht gur ó fhoinse iontaofa a seoladh í, do bhanc, soláthraí seirbhíse cosúil le eFlow nó comhlacht rialtais mar shampla.
 • Tá sé deacair iad seo a thabhairt faoi deara de bhrí go scríobhtar iad í stíl cosúil le stíl na heagraíochta agus go bhféadfaidís a bheith le feiceáil laistigh de shnáithe teachtaireachtaí a fhaightear ón eagraíocht.

Ní sheolann eFlow téacsteachtaireachtaí a bhfuil naisc iontu chuig custaiméirí.

Samplaí sceamála

Seo thíos roinnt samplaí de na teachtaireachtaí scam is coitianta atá feicthe againn agus láithreáin ghréasáin calaoise a chruthaigh caimiléirí:

 

Conas sceamáil a thuairisciú

Má fuair tú téacs a bhfuil an chuma air gur eFlow a sheol é ina bhfuil nasc, ná cliceáil air, tuairiscigh ainm beacht an tsuímh gréasáin trí ríomhphost a sheoladh chuig scam@netcraft.com nó tríd an ngréasán chuig https://report.netcraft.com.

Is cuideachta cibearshlándála é Netcraft a sholáthraíonn seirbhísí slándála idirlín agus a chabhraíonn le heagraíochtaí agus daoine aonair iad féin a chosaint i gcoinne bagairtí ar líne, bogearraí mailíseacha, agus saincheisteanna cibearshlándála eile.