Loading...
Close Menu
Táimid ar an eolas faoi theachtaireachtaí téacs amhrasacha a deir gur ó eFlow iad. Ná hoscail naisc ar bith uathu seo teachtaireacht eile. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.
Rinneamar ár dTéarmaí agus Coinníollacha a nuashonrú le déanaí. Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar na hathruithe seo.

Téarmaí agus Coinníollacha Chomhaontú Custaiméirí eFlow – Achoimre ar na Príomhathruithe

le eFlow

Réamhrá

Nuashonraíodh téarmaí agus coinníollacha eFlow, níl aon ghníomh ag teastáil ó chustaiméirí. Tabhair neamhaird, le do thoil, ar aon teachtaireacht a spreagann tú chun glacadh le téarmaí agus coinníollacha nua, is teachtaireachtaí calaoiseacha sceamála iad seo. Ní theastaíonn aon ghníomh uaitse maidir leis na fíor-nuashonruithe.

Leagann Téarmaí agus Coinníollacha Chomhaontú Custaiméirí eFlow (mar aon leis an bhfoirm iarratais cuntais) amach an comhaontú idir custaiméirí agus Bonneagar Iompair Éireann (“BIÉ”) maidir le hoscailt agus oibriú cuntas le eFlow. Féadfaidh cuntas a bheith ina chuntas dola físe nó ina chuntas dola clibe. 

I gcás cuntas dola clibe, déileálann na téarmaí agus coinníollacha freisin le saincheist do chlib chomh maith le d’fhreagracht as an gclib a fheistiú i gceart i d’fheithicil. 

Is é cuspóir an doiciméid seo ná achoimre a leagan amach ar na príomhleasuithe atá déanta ag BIÉ ar Théarmaí agus Coinníollacha eFlow. Le sonraí iomlána a fháil, féach le do thoil na Téarmaí agus Coinníollacha eFlow is déanaí atá ar fáil ag eFlow.ie.  

Ligeann Clásal 20 de Théarmaí agus Coinníollacha Chomhaontú Custaiméirí eFlow do BIÉ na téarmaí agus na coinníollacha a leasú. Tagann na leasuithe i bhfeidhm agus beidh siad in éifeacht cibé acu is luaithe de (i) 14 lá tar éis fógra a thabhairt duit faoi na hathruithe nó (ii) nuair a bhíonn idirbheart dola agat ar an M50. Táimid ar an eolas faoi theachtaireachtaí calaoiseacha ag iarraidh ar chustaiméirí glacadh le téarmaí agus coinníollacha. Níl aon ghníomh de dhíth. 

Príomhleasuithe 

  1. Ginearálta – Tá roinnt leasuithe soiléirithe déanta againn ar Théarmaí agus Coinníollacha Chomhaontú Custaiméirí eFlow atá deartha chun na téarmaí agus coinníollacha a dhéanamh níos soiléire agus chun aon fhorálacha nach bhfuil ábhartha a thuilleadh a bhaint. Tá leasuithe déanta againn freisin atá deartha chun roghanna breise a thabhairt do chustaiméirí (m.sh. a ligean duit feithiclí breise a chlárú ar do chuntas).

     

  2. Roinn A (Fógra i dtaobh Leasuithe) –Tá an dara alt i gcuid A leasaithe againn chun go bhféadfar leasuithe a fhógairt, ní hamháin tríd an bpost nó trí ríomhphost, ach freisin trí brúfhógra ar Aip Íoctha Dola an M50.
  3. Roinn A (Faisnéis ar an gComhad Náisiúnta Feithiclí agus Tiománaithe – CNFT) –Tá forálacha curtha san áireamh againn chun a shoiléiriú, chun amhras a sheachaint, go bhfuil tú freagrach as faisnéis chustaiméara suas chun dáta a sholáthar don CNFT, m.sh. i gcás ina n-athraítear úinéireacht feithicle.
  4. Roinn B (Feithiclí Breise a Chlárú ar do Chuntas) –Tá forálacha nua curtha san áireamh againn i rannán B.2 atá deartha chun deis a thabhairt do chustaiméirí feithiclí breise a chlárú ar a gcuntas eFlow, m.sh. feithiclí na mball teaghlaigh. Má chláraíonn tú feithiclí breise ar do chuntas, beidh tú freagrach as dolaí a íoc agus as aon táillí seirbhíse a bhaineann leo cibé an bhfuil nó nach bhfuil tú i d’úinéir feithiclí den sórt sin.
  5. Feithicil Chláraithe a Caitear mar Fheithicil Neamhchláraithe (Clásail 5.5, 8 agus 9 srl.) –Tá forálacha curtha san áireamh againn atá deartha chun na himthosca a shoiléiriú ina gcaitear le feithicil chláraithe mar fheithicil neamhchláraithe chun críocha íocaíochtaí dola. I gcás cuntas réamhíocaíochta tarlaíonn sé seo nuair a tharlaíonn íocaíocht dhiúltaithe agus nuair a bhíonn an t-iarmhéid ar do chuntas níos lú ná Dola infheidhme amháin. I gcás cuntas iar-íocaíochta, tarlaíonn sé seo nuair a tharlaíonn íocaíocht dhiúltaithe agus nuair a cuireadh do chuntas ar fionraí de réir chlásal 9(d)(ii) . Má chaitear le feithicil mar fheithicil neamhchláraithe, beidh tú faoi dhliteanas na táillí a bhaineann le feithiclí neamhchláraithe agus beidh ort íoc as do dholaí amhail is nach bhfuil aon chuntas cláraithe agat le eFlow.
  6. Cuntas Réamhíocaíochta (Clásal 8) –Tá forálacha curtha san áireamh againn chun a shoiléiriú (i) an t-iarmhéid íosta a theastaíonn do chuntas réamhíocaíochta (€12) agus (ii) an méid a bheidh cuntas réamhíocaíochta breisithe go huathoibríoch (€30) nuair a thiteann an méid i gcuntas réamhíocaíochta faoin iarmhéid íosta.
  7. Fógraí (Clásal 29) –Tá clásal 29 leasaithe againn chun go bhféadfar fógraí faoi Théarmaí agus Coinníollacha an Chomhaontú eFlow a sheoladh ar aon cheann de na bealaí seo a leanas: postáil, ríomhphost, SMS, facs, teileafón, comhrá gréasáin nó (i gcás BIÉ) trí brúfhógra ar Aip Íoctha Dola an M50. 
4 Mar, 2024