Loading...
Close Menu
Ní sheolann eFlow naisc i dteachtaireachtaí téacs. Má fhaigheann tú ceann, scrios láithreach é. Níor cuireadh as dár gcóras nó níor tharla sárú sonraí. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.

Glaoigh orainn

eFlow you first
Conas is féidir linn cabhrú?
An bhfuil ceist agat? Roghnaigh ábhar thíos.
Gach ábhar >
first accordion
Conas is féidir liom mo ráitis a fheiceáil?
Má roghnaíonn tú do ráitis a fháil trí r-phost, seolfaimid nasc chuig do ráiteas chugat gach mí. Teastóidh d’ainm úsáideora agus pasfhocal eFlow uait chun rochtain a fháil air.
Is féidir leat féachaint ar do ráitis eFlow freisin trí logáil isteach i do chuntas eFlow agus an nasc ‘Féach ar do ráitis’ a roghnú ar an leathanach ‘Forbhreathnú’. Tabharfaidh sé seo tú chuig an rannán ‘Mo Bhille’ áit ar féidir leat do ráitis eFlow a fheiceáil agus a íoslódáil le 18 mí anuas.

Cliceáil ar an nasc ‘PDF’ in aice le haon mhí chun do ráiteas don mhí sin a fheiceáil. Nuair a osclaítear an ráiteas, is féidir leat ‘Sábháil mar…’ a roghnú chun an comhad a íoslódáil.

Clibeanna a athrú idir feithiclí?

Más mian leat do chlib a athshannadh chuig feithicil dhifriúil, is féidir leat é sin a dhéanamh ar líne:

  1. Logáil isteach i do chuntas agus roghnaigh ‘Mo Fheithiclí’ ón roghchlár ar chlé. Taispeánfar gach feithicil ghníomhach ar an gcuntas.
  2. Roghnaigh an cnaipe ‘Cuir feithicil / clib athshannadh’ leis.
  3. Roghnaigh an rogha ‘Athscríobh clib atá ann cheana féin d’fheithicil dhifriúil’.
  4. Iontráil uimhir phláta cláraithe na feithicle is mian leat a chur leis.
  5. Roghnaigh ‘Faigh m’fheithicil’. Má tá an fheithicil seo cláraithe in Éirinn, taispeánfar faisnéis na feithicle. Mura bhfuil, beidh ort an fhaisnéis a líonadh isteach (e.g. cineál feithicle, déanamh, samhail, agus dath). Beidh rogha agat freisin ‘lipéad’ a chur leis an bhfeithicil nua seo e.g. Veain Tom.
  6. Roghnaigh an fheithicil atá le hathsholáthar ón roghchlár anuas agus roghnaigh ‘Lean ar aghaidh’.
  7. Má rinneadh do chlib a athshannadh go rathúil, feicfidh tú teachtaireacht dearbhaithe ar an scáileán.

Mura féidir leat do chlib a athshannadh go rathúil ar chúis ar bith, déan teagmháil linn

Tabhair faoi deara le do thoil: Má tá an fheithicil atá tú ag iarraidh a chur cláraithe le cuntas eile cheana féin ní bheidh tú in ann an fheithicil a chur le do chuntas. Chun é sin a dhéanamh, caithfidh tú an fheithicil a bhaint den chuntas eile sula gcuirfidh sí le do chuntas é.

Má theastaíonn sealbhóir clib eFlow nua uait le haghaidh aon fheithicil, is féidir leat é a iarraidh trí chliceáil ar an deilbhín gorm ‘roth’ sa cholún ‘Roghanna’.

Tabhair faoi deara le do thoil: ní féidir clibeanna eFlow a aistriú ó fheithicil amháin go feithicil eile den chineál céanna e.g. ó charr amháin go carr eile. Tarlaíonn sé seo toisc go bhfuil baint ag gach clib eFlow le feithicil ar leith agus lena cuntas. Má úsáideann tú clib ó fheithicil eile, gearrfar táille ort mar úsáideoir neamhchláraithe ar an M50 mar go sanntar clibeanna d’uimhreacha pláta ceadúnais ar leith. Má úsáidtear clib i gcarr nach bhfuil sé sannta dó, ní oibreoidh sé ar aon dolaí timpeall na hÉireann.

Ina theannta sin, ní féidir leat clib eFlow a athshannadh chuig cineál difriúil feithicle, mar shampla, ó veain go carr nó a mhalairt.

Cén fáth go gcuirtear mo chuntas ar fionraí?

Cuirtear do chuntas ar fionraí toisc nach bhféadfaimis íocaíocht a thógáil as do mhodh íocaíochta cláraithe dhá uair.

Tabhair faoi deara le do thoil: Mar gheall ar fhionraí cuntais, ní féidir turais a chur leis an gcuntas cláraithe. Má chuirtear cuntas cláraithe le clib ar fionraí, tiocfaidh an chlib neamhghníomhach agus ní oibreoidh sé ar dhola an M50 ná ar aon dola-bhóithre eile. Gearrfar aon turas M50 a dhéanann d’fheithicil (í) fad a bheidh do chuntas ar fionraí ag an ráta neamhchláraithe. Ciallaíonn sé seo go mbeidh ort dola a íoc faoin spriocdháta an lá dar gcionn 8pm chun pionóis dhéanacha a sheachaint. Ag bothanna dola, beidh ort stopadh agus íoc ag an mboth má chuirtear do chuntas ar fionraí.

Cá bhfuil dola-bhóthar an M50?
Tá dola an M50 suite idir Acomhal 6 (N3 Baile Bhlainséir) agus Acomhal 7 (N4 Leamhcán) den mhótarbhealach. Taispeántar an bealach isteach chuig an bpointe dola le comharthaí taobh an bhóthair agus marcálacha bóthair. Aithnítear an pointe dola iarbhír féin le droichead a théann trasna na gceithre lána ar gach taobh. Taispeánann an droichead comhartha corcra “TOLL ANSEO”, agus tá sraith ceamaraí lasnairde ann.
Fuair mé litir phionóis ó eFlow

Mura n-íocann tú dola M50 gheobhaidh tú litir ó eFlow.

Tá trí chineál litreach ann a chuimsíonn trí chás, is iad sin:

  • An Chéad Fhógra Pionóis
  • Fógra Dola Neamhíoctha
  • Meabhrúchán Iarmhéid Gan Réiteach