Loading...
Close Menu
Táimid ar an eolas faoi theachtaireachtaí téacs amhrasacha a deir gur ó eFlow iad. Ná hoscail naisc ar bith uathu seo teachtaireacht eile. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.
Rinneamar ár dTéarmaí agus Coinníollacha a nuashonrú le déanaí. Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar na hathruithe seo.
M

Glaoigh orainn

eFlow you first
Conas is féidir linn cabhrú?
An bhfuil ceist agat? Roghnaigh ábhar thíos.
Gach ábhar >
first accordion
Conas is féidir liom mo ráitis a fheiceáil?

Má roghnaíonn tú do ráitis a fháil trí r-phost, seolfaimid nasc chuig do ráiteas chugat gach mí. Teastóidh d’ainm úsáideora agus pasfhocal eFlow uait chun rochtain a fháil air.
Is féidir leat féachaint ar do ráitis eFlow freisin trí logáil isteach i do chuntas eFlow agus an nasc ‘Féach ar do ráitis’ a roghnú ar an leathanach ‘Forbhreathnú’. Tabharfaidh sé seo tú chuig an rannán ‘Mo Bhille’ áit ar féidir leat do ráitis eFlow a fheiceáil agus a íoslódáil le 18 mí anuas.

Cliceáil ar an nasc ‘PDF’ in aice le haon mhí chun do ráiteas don mhí sin a fheiceáil. Nuair a osclaítear an ráiteas, is féidir leat ‘Sábháil mar…’ a roghnú chun an comhad a íoslódáil.

Clibeanna a athrú idir feithiclí?

Más mian leat do chlib a aistriú chuig feithicil dhifriúil:

  1. Logáil isteach i do chuntas eFlow le d’ainm úsáideora agus do phasfhocal.
  2. Roghnaigh ‘M’fheithiclí’ ar leathanach forbhreathnú an chuntais.
  3. Roghnaigh an deilbhín ‘fiacail’in aice leis an bhfeithicil is mian leat an chlib a aistriú uaithi chuig feithicil eile.
  4. Brúigh ‘Athdháil Clib’ agus roghnaigh an fheithicil ar mian leat do chlib a aistriú chuici.
  5. Léigh an fhaisnéis agus brúigh ‘Athdháil Clib’ chun a dheimhniú.

D’éirigh leat an chlib a aistriú agus seolfar coimeádán clibe nua chuig do sheoladh poist.

Más rud é ar chúis ar bith nach féidir leat do chlib a athrú go rathúil, déan teagmháil linn le do thoil.

Cén fáth go gcuirtear mo chuntas ar fionraí?

Cuirtear do chuntas ar fionraí toisc nach bhféadfaimis íocaíocht a thógáil as do mhodh íocaíochta cláraithe dhá uair.

Tabhair faoi deara le do thoil: Mar gheall ar fhionraí cuntais, ní féidir turais a chur leis an gcuntas cláraithe. Má chuirtear cuntas cláraithe le clib ar fionraí, tiocfaidh an chlib neamhghníomhach agus ní oibreoidh sé ar dhola an M50 ná ar aon dola-bhóithre eile. Gearrfar aon turas M50 a dhéanann d’fheithicil (í) fad a bheidh do chuntas ar fionraí ag an ráta neamhchláraithe. Ciallaíonn sé seo go mbeidh ort dola a íoc faoin spriocdháta an lá dar gcionn 8pm chun pionóis dhéanacha a sheachaint. Ag bothanna dola, beidh ort stopadh agus íoc ag an mboth má chuirtear do chuntas ar fionraí.

Cá bhfuil dola-bhóthar an M50?
Tá dola an M50 suite idir Acomhal 6 (N3 Baile Bhlainséir) agus Acomhal 7 (N4 Leamhcán) den mhótarbhealach. Taispeántar an bealach isteach chuig an bpointe dola le comharthaí taobh an bhóthair agus marcálacha bóthair. Aithnítear an pointe dola iarbhír féin le droichead a théann trasna na gceithre lána ar gach taobh. Taispeánann an droichead comhartha corcra “TOLL ANSEO”, agus tá sraith ceamaraí lasnairde ann.
Fuair mé litir phionóis ó eFlow

Mura n-íocann tú dola M50 gheobhaidh tú litir ó eFlow.

Tá trí chineál litreach ann a chuimsíonn trí chás, is iad sin:

  • An Chéad Fhógra Pionóis
  • Fógra Dola Neamhíoctha
  • Meabhrúchán Iarmhéid Gan Réiteach