Loading...
Close Menu

Mo Thuras

eFlow you first
Mo Thuras
Conas is féidir liom an dola M50 a íoc sula dtaistealaíonn mé?
Is é an bealach is éasca chun dola (í) M50 a íoc d’úsáideoirí nua bóithre ná réamhíocaíocht a dhéanamh.
first
Conas réamhíocaíocht a dhéanamh

Féadfaidh tú dola M50 a réamhíoc ar líne ag eflow.ie as do thuras nó go pearsanta le hairgead tirim nó le cárta ag aon asraon miondíola ar fud na tíre a bhfuil an comhartha Payzone air.

Cláraigh le haghaidh cuntas eFlow le haghaidh dolaí M50 níos saoire agus roghanna billeála níos éasca.

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní líonfaidh sonraí maidir le feithiclí atá cláraithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann go huathoibríoch nuair a dhéantar iad ar eFlow.ie. Beidh ort do chuid sonraí a iontráil de láimh agus ansin an íocaíocht a phróiseáil

D'íoc mé turas nár thóg mé
Má tá turas réamhíoctha agat nár ghlac tú, fanfaidh an creidmheas i gcoinne d’uimhir phláta ceadúnais go ceann dhá mhí dhéag sula rachaidh sé as feidhm. Mura bhfuil sé i gceist agat an creidmheas a úsáid i gcoinne turais eile laistigh den tréimhse sin, féadfaidh tú aisíocaíocht a iarraidh ar eFlow trínár bhfoirm gréasáin.

Cuir d’ainm iomlán, d’uimhir pláta ceadúnais, do sheoladh poist agus sonraí d’íocaíochta san áireamh i do theachtaireacht d’fhonn cabhrú linn an próiseas aisíocaíochta a bhrostú. Tabhair faoi deara le do thoil nach n-eisítear aisíocaíochtaí do chustaiméirí neamhchláraithe ach le seic.

Conas is féidir liom an dola M50 a íoc tar éis dom taisteal ach roimh an spriocdháta íocaíochta 8pm?
first
Ó laistigh de Phoblacht na hÉireann

Tá roinnt bealaí ann chun dola M50 a íoc. Is é an bealach is éasca agus is saoire le híoc ná trí chlárú le haghaidh cuntas eFlow.

Ag clárú do chuntas eFlow, is féidir le húsáideoirí leas a bhaint as dola físe nó dola Clibe. Sábhálfaidh dola físe € 0.50 duit ar gach turas M50 agus níl aon táille bainistíochta cuntas ann. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise. Tairgeann ár rogha dola Clibe lascainí breise agus cuirtear táille € 1.00 móide CBL i bhfeidhm gach mí.

Má roghnaíonn tú gan clárú le eFlow, féadfaidh tú dola M50 a íoc tar éis duit taisteal, ach roimh an spriocdháta 8pm ar líne ag eFlow.ie nó go pearsanta le hairgead tirim / cárta ag aon asraon miondíola Payzone ar fud na tíre. Caithfidh uimhir pláta ceadúnais na feithicle a bheith réidh agat agus a rá leis an airgeadóir cé mhéad turas ar mhaith leat íoc astu.

Leid úsáideach: Agus tú ag íoc ar líne nó ag Payzone, déan cinnte le do thoil go bhfuil uimhir phláta cláraithe d’fheithicil iontráilte i gceart agus coinnigh d’admháil le haghaidh cruthúnais íocaíochta.

Ón taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann

Má tá tú ag íoc as taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, is féidir leat íoc ar líne ag eFlow.ie. Tabhair faoi deara le do thoil: Ní líonfaidh sonraí maidir le feithiclí atá cláraithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann go huathoibríoch nuair a iontráiltear iad in eFlow.ie. Beidh deis agat do chuid sonraí a iontráil de láimh agus ansin íocaíocht a dhéanamh. Is iad na modhanna íocaíochta a nglactar leo: Cártaí Dochair Víosa ó chuntais nó cártaí creidmheasa ainmnithe in euro na hÉireann (Víosa agus Máistirchárta).

Má bhíonn aon deacracht agat íocaíocht a dhéanamh, téigh i dteagmháil lenár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí eFlow ar 0818 50 10 50 nó ó +353 1 4610122 má tá tú ag glaoch ó áiteanna lasmuigh d’Éirinn, 08:00 go 21:00 (GMT) , 7 lá sa tseachtain

Leid úsáideach: Déan cinnte d’admháil nó d’uimhir admhála a choinneáil le haghaidh aon íocaíochtaí a dhéanann tú.

Baineadh íocaíocht as mo dhola M50 faoi dhó

Má baineadh íocaíocht bhreise eFlow as do chuntas bainc / cárta creidmheasa, ba cheart do do bhanc ceann amháin den dá íocaíocht a aisiompú go huathoibríoch laistigh de chúig lá oibre. Murar tugadh an íocaíocht dhúblach ar ais laistigh den chreat ama seo, déan teagmháil linn leis an bhfaisnéis seo a leanas: Cainéal íocaíochta a úsáideadh, Modh íocaíochta a úsáideadh, Dáta na híocaíochta agus an méid a íocadh, na ceithre dhigit dheireanacha de do chárta creidmheasa / uimhir chuntais bhainc agus do dáta éaga an chárta (ná seol d’uimhir chárta iomlán le do thoil) agus dáta éaga an chárta agus cóip den idirbheart ar do ráiteas bainc.

Cad ba cheart dom a dhéanamh má d’íoc mé i gcoinne uimhir phláta an cheadúnais mhícheart?
first
Feithicil nach bhfuil cláraithe in Éirinn?

Is é aicme cánach d’fheithicil a shocraíonn an méid a íocann tú agus an dola M50 á úsáid agat. Maidir le feithiclí atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann, tá rochtain againn ar an gComhad Náisiúnta Feithiclí agus Tiománaithe (NVDF). Is bunachar sonraí é seo de na feithiclí uile atá cláraithe sa tír. Má tá d’fheithicil cláraithe in áit eile, beidh ort d’aicme feithicle a roghnú de láimh sula rachaidh tú ar aghaidh.
Má fheiceann tú an teachtaireacht seo, roghnaigh do rang feithicle de láimh sa bhosca anuas ar a bhfuil an lipéad “Aicme feithicle”. Ansin is féidir leat leanúint ar aghaidh le d’íocaíocht.