Loading...
Close Menu

Feithiclí & Clibeanna

eFlow you first
Feithiclí & Clibeanna
Feithiclí
first
Conas feithicil a chur le do chuntas eFlow

Chun feithicil nua a chur le do chuntas:

 1. Logáil isteach ar eFlow.ie le d’ainm úsáideora agus do phasfhocal
 2. Roghnaigh Mo Fheithiclí ón roghchlár ar thaobh na láimhe clé
 3. Chun feithicil a chur leis, cliceáil '+ Cuir / Ionadaigh feithicil eile'
 4. Iontráil nó deimhnigh d’fheithiclí ar an gcéad leathanach eile
 5. Más mian leat clib a athrú ó fheithicil ar do chuntas go ceann nua, ansin cliceáil ‘Athshann clib don fheithicil seo’ agus roghnaigh an fheithicil atá le baint den roghchlár anuas. Roghnaigh ‘Lean ar aghaidh’ chun an próiseas a chur i gcrích. Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir leat clib a athshannadh chuig feithicil eile má tá an dá fheithicil den aicme chéanna (e.g. gluaisteáin).
 6. Mura mian leat clib a athshannadh, roghnaigh ‘Cuir an fheithicil seo’ leis tar éis duit sonraí do fheithicil a iontráil

Tabhair faoi deara le do thoil: cé go mbeidh an chuid is mó de shonraí feithiclí ag daonra go huathoibríoch, beidh ort sonraí a iontráil de láimh maidir le feithiclí ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann.

Ar mhaith leat do chlib eFlow a úsáid i d’fheithicil nua?
Más mian leat do chlib eFlow a athúsáid, is féidir leat an chlib a athrú agus d’fheithicil nua a chur leis an gcuntas. Caithfear é seo a dhéanamh sula mbaintear d’fheithicil roimhe seo ón gcuntas (toisc go ndéanfaidh an fheithicil a bhaint den chéad uair an chlib a dhíghníomhachtú).

Ní féidir clibeanna a aistriú ach idir feithiclí den aicme chéanna. Mar shampla, ó charr go carr ach ní ó thrucail go carr.

Má bhaintear feithicil sula ndéantar an chlib a athshannadh, déanfar an chlib a dhíghníomhachtú láithreach. Beidh ort an chlib dhíghníomhachtaithe a chur ar ais chuig eFlow chun muirear a ghearradh ar chostas an chlib (€ 20.00). Eiseofar clib nua duit d’aon fheithicil a chuirtear le do chuntas ina dhiaidh sin.

Táillí Cuntas Míosúla ar chuntais le clibeanna
Gearrfar táille bhreise ar chíos clibe ar gach feithicil bhreise a chuirtear le do chuntas. Mar shampla, má tá feithicil amháin agat, íocfaidh tú € 1.23 in aghaidh na míosa, ach má tá trí fheithicil le clibeanna agat, is ionann sin agus € 3.69 i dtáillí cíosa clibeanna gach mí.
Conas a chuirim feithicil le mo chuntas
Ar dtús, cinntigh le do thoil gur iontráil tú an uimhir cheart pláta ceadúnais agus tú ag iarraidh an fheithicil a chur le do chuntas eFlow.

Mura bhfuil an déantús, an tsamhail agus an dath comhoiriúnach le d’fheithicil, déan seiceáil dúbailte ar d’uimhir chláraithe feithicle le do thoil. Chun dul ar ais agus sonraí a athiontráil, bhuail an tsiombail dearg ‘X’.

Nó, má cheannaigh tú an fheithicil le déanaí, d’fhéadfadh go mbeadh an fheithicil fós ar chuntas eFlow an úinéara roimhe seo. Chun an fheithicil seo a chur le do chuntas eFlow féin, b’fhéidir go mbeidh ort teagmháil a dhéanamh linn chun an fheithicil seo a athchlárú chuig do chuntas. Beidh ort a bheith in ann déantús agus samhail na feithicle a dhearbhú ionas go mbeidh eFlow in ann í a bhaint de chuntas duine eile.

Coinnigh nóta le do thoil faoin dáta ar cheannaigh tú an fheithicil mar b’fhéidir go mbeidh sé seo ag teastáil uainn chun aistriú turais chuig do chuntas a chríochnú.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an úinéir roimhe seo agus iarraidh orthu an fheithicil a bhaint dá gcuntas, agus ina dhiaidh sin beidh tú saor chun í a chur le do chuntas féin.

Cé mhéad feithicil is féidir liom a bheith ar mo chuntas?
Níl aon teorainn aníos ar líon na bhfeithiclí is féidir a bheith ar chuntas ag aon am faoi leith.
Cén aicme atá i m’fheithicil?
Nuair a chuireann tú feithicil le do chuntas, cuirfidh eFlow.ie in iúl duit cén aicme feithicle atá ann, de réir uimhir chláraithe na feithicle (má tá an fheithicil cláraithe leis an Roinn Iompair). Gearrtar dolaí M50 bunaithe ar cibé an bhfuil an fheithicil cláraithe mar fheithicil ‘príobháideach’ nó ‘tráchtála’, agus, i gcás feithiclí ‘tráchtála’, úsáidfear meáchan na feithicle neamhualaithe chun aicme na feithicle a chinneadh.

Faightear an fhaisnéis uile maidir le feithiclí atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann ón gComhad Náisiúnta Feithiclí agus Tiománaithe (NVDF), atá i seilbh na Rannóige Seirbhísí Ríomhaireachta Tiománaithe agus Feithiclí (DVCSD). Ní féidir le eFlow an fhaisnéis seo a athrú, agus ba cheart go ndéanfadh úinéir cláraithe na feithicle aon cheisteanna maidir leis na sonraí san NVDF a chur chuig an DVCSD.

Le haghaidh sonraí faoi aicmí feithiclí ar dhola-bhóithre eile agus a dtáillí tabhair cuairt ar TII.ie.

Tabhair faoi deara le do thoil: ní bheidh faisnéis maidir le feithiclí atá cláraithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar fáil ar eflow.ie. Caithfear sonraí na feithicle a iontráil de láimh, agus féadfar go n-iarrfar ort cóip de logleabhar / deimhniú cláraithe na feithicle chun na sonraí a iontráladh a dhearbhú.

Conas is féidir liom m’fheithicil a bhaint de mo chuntas
 • Logáil isteach ar eFlow.ie le d’ainm úsáideora agus do phasfhocal má tá do chuntas curtha i ngníomh agat ar líne cheana féin
 • Roghnaigh Mo Fheithiclí ón roghchlár ar thaobh na láimhe clé
 • Chun feithicil a bhaint, cliceáil an deilbhín dearg in aice leis an bhfeithicil atá le baint

Maidir le feithiclí clibeanna amháin

 • Ar an gcéad leathanach eile, roghnaigh cé acu ar mhaith leat díreach ‘Bain an Fheithicil Seo’ nó, más mian leat do chlib reatha a úsáid i bhfeithicil eile, roghnaigh ‘Athsannadh clib’. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara mura mbainfidh tú d’fheithicil gan an chlib a athshannadh, ní bheidh tú in ann í a chur le carr eile amach anseo.
 • Más mian leat leanúint den fheithicil a bhaint gan do chlib a athrú, roghnaigh ‘Bain an Fheithicil seo’ agus deimhnigh.
 • Má roghnaíonn tú ‘tag a athshannadh’ ansin beidh ort sonraí na feithicle a iontráil, ar mhaith leat do chlib a athrú, agus ansin iad a dhearbhú trí chliceáil ar ‘Cuir sonraí feithicle leis’

Má bhaintear feithicil sula ndéantar an chlib a athshannadh, déanfar an chlib a dhíghníomhachtú láithreach. Beidh ort an chlib dhíghníomhachtaithe a chur ar ais chuig eFlow chun muirear a ghearradh ar chostas an chlib (€ 20.00). Eiseofar clib nua duit d’aon fheithicil a chuirtear le do chuntas ina dhiaidh sin.

Clibeanna
first
Conas a oibríonn an chlib?

Gach uair a théann tú tríd an dola M50, nó trí lánaí sainráite ar dhleachtphlátaí Éireannacha eile, léitear do chlib eFlow. Déanann sé seo do thuras a thaifeadadh agus do chuntas eFlow a dhochar.

Nuair a bheidh sé curtha i ngníomh, oibreoidh do chlib eFlow láithreach ar an M50. Beidh sé gníomhach ar dhola-bhóithre eile na hÉireann (M7, M1 srl.) Dhá lá tar éis dháta a n-eisiúna.

Fad a bheidh do chuntas gníomhach agus bailí (i.e. gan a bheith ar fionraí), déanfar do thuras a thaifeadadh fós ar an M50 fiú mura bhfuil an chlib eFlow i d’fheithicil chomh fada agus is féidir do phláta ceadúnais a léamh.

Tá suíomh ceart do chlib eFlow riachtanach chun a chinntiú go léitear i gceart é.

 • Carranna / veaineanna: Greamaigh do chlib eFlow go hard ar do ghaothscáth, agus é dírithe go hidéalach díreach faoin scáthán amharc-chúl. Féach an físeán thuas le do thoil chun treoir a fháil maidir le suiteáil clibeanna eFlow.
 • Leoraithe, busanna: Greamaigh do chlib eFlow ar lár an scáileáin ghaoithe. Féach an físeán thuas le do thoil chun treoir a fháil maidir le suiteáil clibeanna eFlow.

Tabhair faoi deara le do thoil: Tá ciseal miotalach ag roinnt scáileáin gaoithe (athermic) chun teas na gréine a léiriú. I gcásanna den sórt sin, caithfear an chlib eFlow a chur laistigh de na réimsí den ghaothscáth nach bhfuil an sciath seo air. De ghnáth marcáiltear a leithéid de cheantair le dath nó patrún difriúil.

Cathain a thosóidh mo chlib eFlow ag obair?
Ní gá duit aon rud a dhéanamh chun do chlib eFlow a ghníomhachtú. Oibreoidh do chlib eFlow láithreach ar an M50 mar go dtógfaidh ár gceamaraí d’uimhir pláta ceadúnais sula bhfaighidh tú do chlib eFlow sa phost agus é a shuiteáil san fheithicil. Ní bheidh sé gníomhach, áfach, ar dhola-bhóithre eile na hÉireann go dtí dhá lá tar éis dháta a n-eisiúna. Priontálfar an dáta eisiúna ar an litir a thagann le do chlib eFlow.
Cad é an luasteorainn sa lána sainráite?
Tá riachtanais éagsúla luais agus achair ag lánaí sainráite dola do bhóithre dola bacainní d’fhonn an bacainn a ardú.

Caithfidh tú luasteorainneacha a urramú agus achar 30 méadar ar a laghad a choinneáil ón bhfeithicil os do chomhair. Mura gcomhlíontar na riachtanais luais agus achair d’fhéadfadh sé nach dtiocfadh an bacainn suas.

An féidir liom mo chlib eFlow a úsáid i gcarrchlóis?
Níl, ní oibreoidh do chlib eFlow i gcarrchlóis.
Cá fhad a mhairfidh an ceallraí i mo chlib?

Mairfidh ceallraí do chlib eFlow thart ar chúig bliana.

Má ritheann an ceallraí i do chlib, cuirfimid an chlib eFlow in áit saor in aisce. Ní mór duit an chlib eFlow díghníomhachtaithe a chur ar ais chugainn le nach ngearrfar muirear ar chostas an chlib (€ 20.00).

Seoladh Tuairisceáin Clibe:
eFlow,
PO BOX 13294,
South City DSU
Cork

Cén áit ar féidir liom mo chlib eFlow a úsáid?

Oibreoidh do chlib eFlow ar gach dola-bhóthar i bPoblacht na hÉireann.

Is iad na bóithre seo:

 • Dola Saor ó Bhacainní an M50
 • M1 (Gormanston – Monasterboice)
 • M3 (Clonee - Kells)
 • M4 (Kilcock – Enfield – Kinnegad)
 • N6 (Galway – Ballinasloe)
 • M7/M8 (Portlaoise – Castletown/Portlaoise – Cullahill)
 • N8 (Rathcormac – Fermoy Bypass)
 • N25 (Waterford City Bypass)
 • East-Link Bridge
 • Dublin Port Tunnel
 • Limerick Tunnel
Cén áit ar féidir liom dola físe M50 a úsáid?
Níl dola físe M50 le húsáid ach ar Dholabhóthar an M50.
Do Chlib eFlow a shuiteáil

Tá suíomh ceart do chlib eFlow riachtanach chun a chinntiú go léitear i gceart é.

 • Carranna / veaineanna: Greamaigh do chlib eFlow go hard ar do ghaothscáth, agus é dírithe go hidéalach díreach faoin scáthán amharc-chúl. Féach an físeán thuas le do thoil chun treoir a fháil maidir le suiteáil clibeanna eFlow.
 • Leoraithe, busanna: Greamaigh do chlib eFlow ar lár an scáileáin ghaoithe. Féach an físeán thuas le do thoil chun treoir a fháil maidir le suiteáil clibeanna eFlow.

Tabhair faoi deara le do thoil: Tá ciseal miotalach ag roinnt gaothscátha chun teas na gréine a léiriú. I gcásanna den sórt sin, caithfear an chlib eFlow a chur laistigh de na réimsí den ghaothscáth nach bhfuil an sciath seo air. De ghnáth marcáiltear a leithéid de cheantair le dath nó patrún difriúil.

Clibeanna a athrú idir feithiclí

Más mian leat do chlib a athshannadh chuig feithicil dhifriúil, is féidir leat é sin a dhéanamh ar líne:

 1. Logáil isteach i do chuntas agus roghnaigh ‘Mo Fheithiclí’ ón roghchlár ar chlé. Taispeánfar gach feithicil ghníomhach ar an gcuntas.
 2. Roghnaigh an cnaipe 'Cuir feithicil / clib athshannadh' leis.
 3. Roghnaigh an rogha 'Athscríobh clib atá ann cheana féin d'fheithicil dhifriúil'.
 4. Iontráil uimhir phláta cláraithe na feithicle is mian leat a chur leis.
 5. Roghnaigh 'Faigh m'fheithicil'. Má tá an fheithicil seo cláraithe in Éirinn, taispeánfar faisnéis na feithicle. Mura bhfuil, beidh ort an fhaisnéis a líonadh isteach (e.g. cineál feithicle, déanamh, samhail, agus dath). Beidh rogha agat freisin ‘lipéad’ a chur leis an bhfeithicil nua seo e.g. Veain Tom.
 6. Roghnaigh an fheithicil atá le hathsholáthar ón roghchlár anuas agus roghnaigh 'Lean ar aghaidh'.
 7. Má rinneadh do chlib a athshannadh go rathúil, feicfidh tú teachtaireacht dearbhaithe ar an scáileán.

Mura féidir leat do chlib a athshannadh go rathúil ar chúis ar bith, déan teagmháil linn

Tabhair faoi deara le do thoil: Má tá an fheithicil atá tú ag iarraidh a chur cláraithe le cuntas eile cheana féin ní bheidh tú in ann an fheithicil a chur le do chuntas. Chun é sin a dhéanamh, caithfidh tú an fheithicil a bhaint den chuntas eile sula gcuirfidh sí le do chuntas é.

Má theastaíonn sealbhóir clib eFlow nua uait le haghaidh aon fheithicil, is féidir leat é a iarraidh trí chliceáil ar an deilbhín gorm ‘roth’ sa cholún ‘Roghanna’.

Tabhair faoi deara le do thoil: ní féidir clibeanna eFlow a aistriú ó fheithicil amháin go feithicil eile den chineál céanna e.g. ó charr amháin go carr eile. Tarlaíonn sé seo toisc go bhfuil baint ag gach clib eFlow le feithicil ar leith agus lena cuntas. Má úsáideann tú clib ó fheithicil eile, gearrfar táille ort mar úsáideoir neamhchláraithe ar an M50 mar go sanntar clibeanna d’uimhreacha pláta ceadúnais ar leith. Má úsáidtear clib i gcarr nach bhfuil sé sannta dó, ní oibreoidh sé ar aon dolaí timpeall na hÉireann.

Ina theannta sin, ní féidir leat clib eFlow a athshannadh chuig cineál difriúil feithicle, mar shampla, ó veain go carr nó a mhalairt.

An féidir liom Sealbhóir Clibe Nua a ordú

Is féidir sealbhóir clib nua a iarraidh ar líne saor in aisce.

 1. Logáil isteach i do chuntas le d’ainm úsáideora agus do phasfhocal.
 2. Cliceáil ‘Mo Fheithiclí’ agus roghnaigh an cnaipe gorm i gcolún ‘Options’ na feithicle cuí.
 3. Ón roghchlár anuas, roghnaigh ‘Iarr sealbhóir clibe nua’ agus deimhnigh.

Ba chóir do shealbhóir clibe a sheachadadh laistigh de 3-5 lá oibre.

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní sholáthraímid sealbhóirí clibeanna do na seanchlibeanna eFlow níos mó, ach do na clibeanna eFlow nua níos lú.

Más mian leat do chlib a athrú go feithicil dhifriúil, déan mionsonraí ar an lasc ar do chuntas ar líne. Mura ndéanann tú, b’fhéidir nach dtógfaidh an bacainn duit ag an lána sainráite ar do chéad aistear eile. Ní féidir clibeanna a shannadh ach d’uimhir phláta ceadúnais amháin, ní féidir iad a mhalartú idir feithiclí.

Tá mo chlib eFlow caillte

Bainfear táille de € 20.00 as do chuntas mura gcuirtear do chlib ar ais chuig eFlow. Chomh maith leis sin, beidh ort clib nua a ordú ó eFlow.ie.

Nuair a bheidh sé ordaithe, ba chóir go dtiocfadh do chlib nua laistigh de 3-5 lá oibre. Má aimsítear agus má chuirtear an chlib ar ais tar éis a bheith caillte, is féidir linn an táille a aisíoc.

Clib caillte nó millte a thuairisciú:

 1. Logáil isteach ar eFlow.ie le d’ainm úsáideora agus do phasfhocal.
 2. Roghnaigh ‘Mo Fheithiclí’ agus roghnaigh an ciorcal gorm i gcolún ‘Options’ na feithicle cuí.
 3. Ón roghchlár anuas, roghnaigh ‘Lost’ agus deimhnigh.
Dhíol mé m’fheithicil leis an gclib eFlow fós istigh
Téigh i dteagmháil leis an duine a cheannaigh an fheithicil le filleadh ar an gclib. Mura gcuirtear an chlib ar ais, gearrfar táille € 20.00 ar do chuntas.
Caithfidh mé mo chlib a sheoladh ar ais chuig eFlow

Nuair a chuireann sealbhóir an chuntais in iúl go bhfuil sé ag iarraidh an chlib a thabhairt ar ais, eisítear clúdach réamhíoctha chuig a sheoladh. Chun clib a sheoladh ar ais chuig eFlow le hathsholáthar nó le dúnadh cuntas, cuir sa phost é chuig an seoladh seo a leanas:
eFlow,
PO BOX 13294,
South City DSU
Cork

Tabhair faoi deara le do thoil: Tá táille de € 20.00 ar gach clib neamhghairthe.

Cad iad na cineálacha aicmithe Motorhome & Campervan?
Cúiseanna nach bhfuil an chlib ag obair
first
Suíomh clibe eFlow
Mura bhfuil do chlib eFlow ag obair, déan cinnte go bhfuil sé suite i gceart (i gcarranna agus veaineanna, ard suas agus dírithe ar an ghaothscáth faoin scáthán amharc-chúl; i leoraithe agus i mbusanna, íseal agus dírithe ar an ghaothscáth) agus go bhfuil tú ag tiomáint laistigh de luasteorainneacha agus achair lána sainráite.

Tabhair faoi deara le do thoil: Tá ciseal miotalach ag roinnt scáileáin gaoithe (athermic) chun teas na gréine a léiriú. I gcásanna den sórt sin, caithfear an chlib eFlow a chur laistigh de na réimsí den ghaothscáth nach bhfuil an sciath seo air. De ghnáth marcáiltear a leithéid de cheantair le dath nó patrún difriúil.

Fionraí cuntais

Stopfaidh do chlib ag obair má tá do chuntas eFlow curtha ar fionraí.

Tá dhá chéim ann chun do chuntas eFlow a athghníomhachtú:

 1. Íoc an t-iarmhéid iomlán gan íoc; agus
 2. Nuashonraigh na sonraí íocaíochta ar do chuntas.

Chun an t-iarmhéid ar do chuntas a íoc, logáil isteach i do chuntas agus cliceáil ‘Déan íocaíocht’. Is féidir leat cárta íocaíochta nua nó dochar díreach a chur le do chuntas trí úsáid a bhaint as an rogha ‘+ Cuir Modh Íocaíochta nua’ leis.

Nuair a bheidh an t-iarmhéid iomlán gan íoc íoctha, beidh ort modh íocaíochta bailí nua a chur leis an gcuntas nó modh íocaíochta roimhe seo a athghníomhachtú, mura bhfuil sin déanta agat cheana.

Nuair a bheidh na saincheisteanna seo réitithe, ní chuirfear do chuntas ar fionraí a thuilleadh agus tiocfaidh do chlib gníomhach.

Cén fáth go gcuirtear mo chuntas ar fionraí?

Cuirtear do chuntas ar fionraí toisc nach bhféadfaimis íocaíocht a thógáil as do mhodh íocaíochta cláraithe dhá uair.

Tabhair faoi deara le do thoil: Mar gheall ar fhionraí cuntais, ní féidir turais a chur leis an gcuntas cláraithe. Má chuirtear cuntas cláraithe le clib ar fionraí, tiocfaidh an chlib neamhghníomhach agus ní oibreoidh sé ar dhola an M50 ná ar aon dola-bhóithre eile. Gearrfar aon turas M50 a dhéanann d’fheithicil (í) fad a bheidh do chuntas ar fionraí ag an ráta neamhchláraithe. Ciallaíonn sé seo go mbeidh ort dola a íoc faoin spriocdháta an lá dar gcionn 8pm chun pionóis dhéanacha a sheachaint. Ag bothanna dola, beidh ort stopadh agus íoc ag an mboth má chuirtear do chuntas ar fionraí.

Ceallraí Clib eFlow

Má ritheann an ceallraí i do chlib eFlow is féidir leat é a chur ar ais chuig eFlow agus ceann nua a ordú. Téigh i dteagmháil lenár bhfoireann cúram custaiméirí le do thoil chun tuilleadh sonraí a fháil.

Déantar damáiste don chlib eFlow

Má dhéantar damáiste do chlib eFlow agus mura bhfuil sé ag obair a thuilleadh, féadfaidh tú ceann nua a ordú ó eFlow.ie. Nuair a bheidh sé ordaithe, ba chóir go dtiocfadh do chlib nua laistigh de 3-5 lá oibre.

Tabhair faoi deara le do thoil: Tá sealbhóir an chuntais faoi dhliteanas muirear € 21.23 lena n-áirítear CBL as gach clib a ndearnadh damáiste dó nó a chailltear.

Chun clib damáiste a thuairisciú:

 1. Logáil isteach ar eFlow.ie le d’ainm úsáideora agus do phasfhocal.
 2. Roghnaigh ‘Mo Fheithiclí’ agus roghnaigh an ciorcal gorm i gcolún ‘Options’ na feithicle cuí.

Ón roghchlár anuas, roghnaigh ‘Lost’ agus deimhnigh.

Tá an chlib eFlow á úsáid i bhfeithicil nach bhfuil sí sannta di

Caithfear do chlib eFlow a úsáid san fheithicil a bhfuil sé sannta dó faoi láthair. Mar shampla, má bhainfidh tú clib as carr amháin agus má úsáideann tú é i gcarr eile gan an chlib eFlow a aistriú ar líne, ní oibreoidh sé.

Níl feidhm ag na cúiseanna seo ach níl mo chlib eFlow fós ag obair

Mura bhfuil do chlib eFlow fós ag obair tar éis na céimeanna seo a chríochnú, déan teagmháil le do thoil le seirbhís do chustaiméirí eFlow agus cabhróimid leat le do cheist.